Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

12. 10. 2017, [Právní zpravodaj]
Právní elektronický systém pro podnikatele

Senátoři zamítli přehled povinností podnikatelů v přílohách právních předpisů.

Dne 12. 10. 2017 Senát zamítnul poslanecký návrh novely zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Cílem návrhu bylo zvýšení kvality, srozumitelnosti, zpřehlednění a vzájemné provázanosti právního řádu a současně zavedení samoregulačních principů do tvorby právních předpisů.

Navrhovalo se proto povinné vyhlašování přehledu povinností podnikatelů v samostatných přílohách právních předpisů a následné zveřejnění přehledu povinností podnikatelů v jednotném informačním systému․

Navrhovatel právního předpisu (resp. pozměňovacího návrhu) měl být povinen v nařízením vlády stanovené struktuře zpracovat do samostatné přílohy návrhu právního předpisu přehled povinností podnikatelů, které vyplývají z navrženého právního předpisu nebo z právního předpisu, který je právním předpisem měněn nebo doplňován. Po schválení právního předpisu měl být právní předpis vyhlášen ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vždy s touto přílohou.

Ke třinácti vypočteným právním předpisům vláda měla stanovit nejpozději do 31. 12. 2018 svým nařízením v jeho samostatné příloze přehled povinností podnikatelů vyplývajících z těchto právních předpisů.

Hospodářská komora měla spravovat právní elektronický systém pro podnikatele, ve kterém měl být veden a zveřejňován přehled povinností podnikatelů a další informace o těchto povinnostech ukládané jim právními předpisy s výjimkou povinností vzniklých z mezinárodních smluv ratifikovaných Parlamentem České republiky a dále povinností vzniklých z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). Hospodářská komora měla mít nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

Pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjury k vybraným předpisům měl doplnit zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, naopak vypouští zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

Proti návrhu se dopisem senátorům vyjádřila řada právníků.

Z důvodu konce volebního období Poslanecké sněmovny legislativní proces tohoto návrhu končí.