Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

16. 6. 2016, [Právní zpravodaj]
e-Sbírka a e-Legislativa

Senátoři schválili elektronickou Sbírku zákonů a mezinárodních smluv a elektronickou tvorbu právních předpisů.

Dne 15. 6. 2016 Senát schválil vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a neprojednal vládní návrh změnového zákona.

Cílem návrhu je zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a usnadnění, zkvalitnění, zefektivnění a posílení transparentnosti jeho tvorby ve všech stadiích legislativního procesu.

Návrh nahrazuje stávající zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv․

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se povede v elektronické podobě a v listinné podobě. Elektronická i listinná podoba Sbírky zákonů a mezinárodních smluv budou mít stejné právní účinky (obě znění budou právně závazná).

Při vyhlašování novely právního předpisu se v příloze částky uvede text právního předpisu ve znění novely (konsolidované znění), a to včetně informace o výjimkách v účinnosti nebo platnosti jednotlivých ustanovení. V případě, že bude zjištěn rozdíl mezi textem návrhu novely právního předpisu a vyznačením změn do platného znění právního předpisu, který je novelizován, bude mít přednost text návrhu novely právního předpisu.

Elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv má mimo jiné způsobem umožňujícím dálkový přístup umožňovat veřejný přístup ke Sbírce zákonů a mezinárodních smluv v elektronické podobě a k databázi informací o právních aktech (včetně všech časových verzí právních předpisů vyhlášených po 4. 4. 1945).

Tvorba návrhu právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bude probíhat prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů. Návrh též sjednocuje pravidla pro odůvodňování právních předpisů.

Schválený pozměňovací návrh ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny rozšiřuje náležitosti důvodové zprávy.

Schválený pozměňovací návrh poslance Martina Plíška odkládá účinnost o jeden rok na 1. 1. 2020.

Návrhy míří k prezidentu republiky.