Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19. 4. 2022, [Právní zpravodaj]
Redukce daně silniční

Vláda navrhuje zdanění pouze nákladních automobilů a nákladních přívěsů.

Dne 6. 4. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o dani z příjmů a dalších zákonů.

Cílem návrhu je řešení energetické krize v oblasti ceny paliv a pohonných hmot vyvolanou invazí ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny.

Navrhuje se proto

-

výrazná redukce daně silniční,

-

odstranění povinnosti zajištění minimálního podílu biopaliv,

-

odložení účinnosti povinnosti provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje,

-

podpora nízkoemisní mobility.

Daní silniční se nově budou zdaňovat pouze nákladní automobily a nákladní přívěsy, tedy vozidla s celkovou povolenou hmotností převyšující 12 t a jejich jízdní soupravy, jejichž celková hmotnost převyšuje 16 t (silniční vozidla kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4)․ U těchto vozidel dojde ke snížení výše daně.

Ruší se povinnost zajištění minimálního podílu biopaliv za kalendářní rok a za kalendářní čtvrtletí (§ 19 a násl. OchOvzd). Zachována bude pouze povinnost zajištění minimálního snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot (§ 20 OchOvzd).

Pokud je spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, bude provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) OchOvzd nejpozději do 31. 8. 2024.

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, bude se v případě nízkoemisního motorového vozidla za příjem zaměstnance považovat částka ve výši 0,5 % (u ostatních vozidel 1 %), za měsíc poskytnutí vozidla (§ 6 odst. 6 DPříj). Dojde také ke zkrácení minimální doby odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.