Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19. 10. 2023, [Právní zpravodaj]
Prodloužení náhradního výživného

Senát dne 18. 10. 2023 schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

Jediným novelizačním bodem novely je prodloužení maximální doby čerpání náhradního výživného ze dvou na čtyři roky [§ 14 odst. 3 písm. a) NáhrVýž].

Přechodné ustanovení novely dále zpětně přiznává měsíční výplaty náhradního výživného oprávněným osobám, které do dne nabytí účinnosti novely již vyčerpaly 24 výplat․

Schválený zákon bude postoupen prezidentu republiky. Účinnosti má nabýt prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.