Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

5. 6. 2023, [Právní zpravodaj]
Širší práva pro držitele modré karty

Senát dne 1. 6. 2023 schválil vládní návrh novely AzZ, PobCiz a dalších souvisejících zákonů.

Cílem novely je náprava praktických nedostatků v řízení o udělení mezinárodní ochrany a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. 10. 2021 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES („směrnice o modrých kartách“).

Směrnice o modrých kartách přinese například rychlejší postupy, pružnější kritéria pro přijímání a v neposlední řadě také rozsáhlejších práva jejich držitelů, včetně snadnější mobility uvnitř Evropské unie․ Držitel modré karty bude mít po 12 měsících plný přístup na pracovní trh bez nutnosti souhlasu ministerstva (§ 42i odst. 9 PobCiz).

Upřesňuje se, že žadatelem o udělení mezinárodní ochrany je i osoba, která je předávána do České republiky na základě dublinského systému a v jejímž případě nebyla věcně posouzena žádost o udělení mezinárodní ochrany.

Jasněji se definuje přechod mezi právním postavením žadatele o udělení mezinárodní ochrany a právním postavením osoby, které byla jedna z forem mezinárodní ochrany udělena.

Podrobněji se upravuje postup například v případě, že se podaná žádost o mezinárodní ochranu nepovažuje za žádost anebo byla žádost podána osobou, která k tomu není oprávněna.

Pro řízení ve správním soudnictví se v určitých případech stanoví povinnost věc vyřídit přednostně a s nejvyšším urychlením (nový § 32 odst. 7 AzZ). Pobytové věci bude nově rozhodovat samosoudce (§ 31 odst. 2 SŘS), na základě čehož se uplatní institut nepřijatelnosti kasační stížnosti (§ 104a SŘS).

Zrušuje se možnost požádat a vyplácet finanční příspěvek pro žadatele o mezinárodní ochranu, kteří jsou ubytováni mimo azylové zařízení.

Rozšiřují se časové i finanční možnosti pro činnosti ve prospěch ostatních žadatelů o mezinárodní ochranu ubytovaných v přijímacím nebo pobytovém středisku (§ 42a AzZ).

Zavádí se účast v systému veřejného zdravotního pojištění pro nezletilé děti, které pobývají na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu [§ 2 odst. 1 písm. b) PojZdrav].

Trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340 TrZ) dostává novou kvalifikovanou skutkovou podstatu.

Implementuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ve vztahu k cizincům nerespektujícím povinnost vycestovat uloženou jiným členským státem a dále zřizují evidenci vozidel se státní poznávací značkou Ukrajiny (nové § 7h a násl. zákona č. 65/2022 Sb.).

Schválený zákon byl doručen prezidentu republiky. Většina ustanovení má nabýt účinnosti dne 1. 7. 2023.