Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

30. 6. 2023, [Právní zpravodaj]
Stejnopohlavní svazky

Poslanecká sněmovna dne 29. 6. 2023 projednala 1. čtení poslaneckého návrhu novely ObčZ a dalších souvisejících zákonů.

Novela mění definici manželství (§ 655 ObčZ) tak, že se jedná o trvalý svazek dvou lidí, tedy bez ohledu na pohlaví.

Návrh má současně (zrušením § 24 RegP) znemožnit uzavírání nových registrovaných partnerství. Osoby v dosavadních partnerstvích by měly možnost uzavřít manželství, a transformovat tak svůj dosavadní právní vztah.

Poslanecká sněmovna téhož dne projednala i 1․ čtení poslaneckého návrhu novely Listiny základních práv a svobod, který má do čl. 32 odst. 1 LPS doplnit, že „manželství jako svazek muže a ženy“ je pod ochranou zákona.

Oba návrhy byly přikázány ústavně-právnímu výboru (jakožto výboru garančnímu) a stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

Skupina poslanců KDU-ČSL, taktéž dne 29. 6. 2023, předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon o registrovaném partnerství a další související zákony.

Cílem návrhu je zachovat institut registrovaného partnerství (nově ovšem pouze jako „partnerství“), ale přiznat partnerům obdobná práva jako manželům. Pro partnerství se například mají obdobně použít ustanovení ObčZ o manželském majetkovém právu, včetně ustanovení o společném bydlení manželů (§ 708753 ObčZ ve spojení s novým § 9a RegP).