Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22. 12. 2023, [Právní zpravodaj]
Konsolidační balíček: daně

Ve Sbírce zákonů byl dne 12. 12. 2023 vyhlášen zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Souborná novela 65 zákonů obsahuje nejvýznamnější část představených legislativních opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, která nejsou řešena v rámci samostatných projektů.

Nepeněžní benefity poskytované zaměstnanci se osvobozují od daně pouze do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období [§ 6 odst. 9 písm. d) DPříj].

Zavádí se obecný limit 50 000 Kč pro osvobození ostatních příjmů (tj. příjmů jiných než ze zaměstnání a z podnikání) od daně z příjmů [§ 10 odst. 3 písm. a) DPříj]. V návaznosti se ruší např. osvobození státního příspěvku na stavební spoření [dosavadní § 4 odst. 1 písm. t) DPříj]; zároveň se snižuje na polovinu i samotný příspěvek (§ 10 odst. 2 StavSp).

Ruší se daňová odečitatelnost odborových příspěvků (dosavadní § 15 odst․ 7 DPříj). Ruší se daňová uznatelnost tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci [§ 25 odst. 1 písm. t) DPříj]. Daňová uznatelnost nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely se omezuje na prvních 2 000 000 Kč z ceny vozu (nový § 30e DPříj).

Ruší se sleva na studenta a sleva za umístění dítěte („školkovné“) [dosavadní § 35ba odst. 1 písm. f) a g) DPříj]. Sleva na manžela se omezuje výhradně na manžela pečujícího o dítě pouze do 3 let věku (§ 35bb DPříj).

Pásmo 23% sazby DPFO (§ 16 odst. 1 DPříj) se snižuje na 36násobek průměrné mzdy.

Sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 % (§ 21 odst. 1 DPříj).

Poplatníkům DPPO se umožňuje vstoupit do režimu vylučování kursových rozdílů (§ 23i23j DPříj).

Pro zdaňovací období roku 2023 se rozšiřuje možnost podle § 15 DPříj od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu až 30 %, a to i v případě plnění poskytnutých Ukrajině či za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny (§ 1 zákona č. 128/2022 Sb.).

Počet sazeb DPH se redukuje na základní 21% a sníženou 12%.

V několika krocích má dojít k postupnému navýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků, jakož i spotřební daně z lihu. Zavádí se nová daň z ostatních tabákových výrobků (§ 130h a násl. DSpotř) a daň z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (§ 130o a násl. DSpotř).

Druhá sazba daně z hazardních her se zvyšuje z 23 % na 30 %. Inkaso daně ze všech internetových her bude náležet ze 100 % státu, mění se i rozpočtové určení daně z ostatních her (§ 7 HerDZ).

Sazby daně z nemovitých věcí (§ 611 DNemZ) se zvyšují přibližně na 1,7násobek. Umožňuje se stanovit místní koeficient i ve výši 0,5 (§ 12 DNemZ). V návaznosti se snižuje podíl obcí a krajů z výnosu většiny daní (§ 34 UrčD). Výpočet daně se bude provádět po jednotlivých výpočtových listech (§ 11b DNemZ), přičemž výchozí daň se bude násobit inflačním koeficientem (§ 11c a 11d ve spojení s § 11f DNemZ). Do zákona byla doplněna též řada výkladových pravidel pro aplikaci neučitých či nezákonných obecně závazných vyhlášek (např. § 16a DNemZ).

Umožňuje se účtovat nejen v české koruně; měnou účetnictví může být též euro, americký dolar či britská libra (§ 24a ÚčZ). Dále se transponuje do § 32f a násl. ÚčZ směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464, pokud jde o vyhotovování zprávy o udržitelnosti, a do § 32m a násl. ÚčZ směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2101, pokud jde o zprávu o daních z příjmů.

Počet celních úřadů se snižuje z 15 na 6 (§ 6 odst. 1 CelSpr).

Většina uvedeným změn nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024.