Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

20. 12. 2023, [Právní zpravodaj]
Konsolidační balíček: pracovní a sociální právo

Ve Sbírce zákonů byl dne 12. 12. 2023 vyhlášen zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Souborná novela 65 zákonů obsahuje nejvýznamnější část představených legislativních opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, která nejsou řešena v rámci samostatných projektů.

Opětovně se zavádí sazba nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 % [§ 7 odst. 1 písm. c) ScZabPjst].

Upravují se hranice účasti na nemocenském pojištění, pokud jde o zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce (§ 7a7b NemPoj)․ Rozhodná částka bude činit 25 % průměrné mzdy z dohod u jednoho zaměstnavatele, nebo alternativně 40 % průměrné mzdy ze všech dohod zaměstnance.

Zaměstnanec bude v případě souběhu dohod a přesáhnutí limitu 40 % průměrné mzdy povinen odvést pojistné z těch dohod, u kterých odvodová povinnost nevznikla zaměstnavateli (§ 8 odst. 5 ScZabPjst).

Zaměstnavatel bude povinen

vést evidenci o svých zaměstnancích činných na základě dohody o provedení práce (§ 95 odst. 4 NemPoj),

upozornit nového zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce na možný vznik povinnosti odvést pojistné v případě souběhu dohod (§ 97a NemPoj),

do dvacátého dne po měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, předložit příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích (§ 9a ScZabPjst)

Zvyšuje se odvodová zátěž osob samostatně výdělečně činných. Konkrétně se má postupně zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného z 25 % na 40 % průměrné mzdy a dále výpočet pojistného nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně (§ 14 ScZabPjst).

Prodlužuje se doba důchodového pojištění nezbytná pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti v případě opakované evidence (§ 4849 ZamZ).

Většina novelizačních bodů v této oblasti nabývá účinnosti dne 1. 7. 2024.