Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

4. 1. 2024, [Právní zpravodaj]
Konsolidační balíček: justice

Ve Sbírce zákonů byl dne 12. 12. 2023 vyhlášen zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Souborná novela 65 zákonů ovlivňuje i některé finanční aspekty fungování justice.

Při správě placení

pořádkové pokuty, pohledávek státu z práva na náhradu nákladů řízení a pokut (§ 53, 148351 OSŘ, § 502 ZŘS),

peněžitého trestu, pořádkové pokuty a nákladů státu z trestního řízení (§ 343, 361361a TrŘ),

pořádkové pokuty a pohledávek státu z práva na náhradu nákladů řízení podle § 4460 SŘS,

pořádkové pokuty podle § 16 StZast a podle § 61 ZÚS,

nákladů výkonu vazby (§ 21c VýkVaz) a výkonu trestu (§ 36a VýkOSv), a

částky na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle § 268270 ZMJS

se bude postupovat podle a bude je vymáhat celní úřad․

Ruší se kolkové známky jakožto platební prostředek (dosavadní § 8 odst. 4 SoudP), s přechodným obdobím, kdy bude ještě možné stávající kolky používat.

S ohledem na derogační nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 44/21, se upravuje regulace určení advokáta k poskytnutí právní služby (§ 18c AZ). Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti novelizovalo prováděcí vyhlášku č. 120/2018 Sb.

Výše uvedené změny nabyly účinnosti dne 1. 1. 2024.

Příkazový blok bude od 1. 1. 2025 možné vydat v elektronické podobě (§ 92 PřesZ).