Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

13. 11. 2023, [Právní zpravodaj]
Agenturní zaměstnávání

Poslanecká sněmovna dne 3. 11. 2023 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela ruší povinné pojištění agentur práce pro případ jejich úpadku (§ 58a ZamZ) a namísto toho zaměstnance agentur práce podřazuje pod ochranu poskytovanou zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Kauce pro zprostředkovatele zaměstnání (§ 60b ZamZ) se navyšuje z 500 000 Kč na 1 000 000 Kč.

Přijaté pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku mimo jiné zpřesňují definici nelegální práce [§ 5 písm․ e) ZamZ], zpřísňují postih zaměstnavatelů za umožnění výkonu nelegální práce a zavádějí ručení dodavatele–stavebního podnikatele za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele až do výše minimální mzdy (nový § 324a ZPr). Agenda vydávání a odmítání licencí ke zprostředkování zaměstnávání agenturám práce se přesouvá z generálního ředitelství Úřadu práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výborové pozměňovací návrhy také z novely vypustily zákaz dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele na dobu delší než 3 roky a zákaz uzavírání pracovněprávního vztahu zaměstnanců agentury práce pouze na dobu dočasného přidělení k uživateli.

Přijatý pozměňovací návrh poslance Jiřího Navrátila stanoví, že krajská pobočka Úřadu práce vyřadí z evidence volných pracovních míst oznámené volné pracovní místo, uplyne-li 6 měsících ode dne jeho oznámení zaměstnavatele nebo neposkytne-li zaměstnavatel součinnost k jeho obsazení (§ 37 ZamZ).

Návrh byl postoupen Senátu. Jako primární účinnost zákona se navrhuje den 1. 1. 2024.