Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Milostivé léto daňových dluhů

Vláda navrhuje mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním.

Dne 25. 1. 2023 vláda schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.

Cílem návrhu je umožnit odpuštění určeného příslušenství daně i těm osobám, jejichž závazky u orgánů Finanční správy České republiky nebo Celní správy České republiky, popřípadě evidované u Ministerstva financí jsou v naprosté většině vymáhány bez využití soudních exekutorů, a tyto osoby tak nemohly využít postupu v rámci projektu Milostivého léta I a II (PZ 215/2021PZ 160/2022)․

Určené příslušenství daně (úrok z prodlení nebo jeho obdoba podle jiného zákona, úrok z posečkané částky, penále, pokuta za opožděné tvrzení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů) zanikne odpuštěním, pokud dlužník požádá od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023 o jeho odpuštění a došlo k úplnému uhrazení rozhodného nedoplatku, se kterým toto příslušenství souvisí. Bude možné požádat o rozložení úhrady na splátky.

Ze zákona zaniknou bagatelní pohledávky (do 30 Kč, jde-li o nedoplatky na dani z nemovitých věcí nebo jejím příslušenství, nebo do 200 Kč v ostatních případech, a to pokud součet jednotlivých nedoplatků evidovaných u téhož správce daně nepřesahuje výši 1 000 Kč).

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.