Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

13. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Širší práva pro držitele modré karty

Držitel modré karty EU bude mít po 12 měsících plný přístup na pracovní trh.

Dne 8. 2. 2023 vláda schválila návrh novely zákona o azyluzákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Cílem návrhu je náprava praktických nedostatků v řízení o udělení mezinárodní ochrany a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. 10. 2021 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES („směrnice o modrých kartách“)․

Směrnice o modrých kartách přinese například rychlejší postupy, pružnější kritéria pro přijímání a v neposlední řadě také rozsáhlejších práva jejich držitelů, včetně snadnější mobility uvnitř Evropské unie.

Upřesňuje se, že žadatelem o udělení mezinárodní ochrany je i osoba, která je předávána do České republiky na základě dublinského systému a v jejímž případě nebyla věcně posouzena žádost o udělení mezinárodní ochrany.

Jasněji se definuje přechod mezi právním postavením žadatele o udělení mezinárodní ochrany a právním postavením osoby, které byla jedna z forem mezinárodní ochrany udělena.

Podrobněji se upravuje postup například v případě, že se podaná žádost o mezinárodní ochranu nepovažuje za žádost anebo byla žádost podána osobou, která k tomu není oprávněna.

Navrhuje se úprava lhůt pro rozhodnutí soudu v určitých případech.

Zrušuje se možnost požádat a vyplácet finanční příspěvek pro žadatele o mezinárodní ochranu, kteří jsou ubytováni mimo azylové zařízení.

Rozšiřují se časové i finanční možnosti pro činnosti ve prospěch ostatních žadatelů o mezinárodní ochranu ubytovaných v přijímacím nebo pobytovém středisku (§ 42a AzZ).

Zavádí se povinnost pojištění v systému veřejného zdravotního pojištění pro nezletilé děti, které pobývají na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu.

Zpřísňuje se trestní postih převaděčství.

Návrh je přepracováním vládního návrhu, jehož projednávání v minulém volebním období nebylo dokončeno (PZ 341/2020).

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.