Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

14. 5. 2024, [Právní zpravodaj]
Rozpočtové určení daní krajům

Vláda dne 7. 5. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely je přenastavit dílčí daňové podíly jednotlivých krajů na sdílených daních (dosavadní příloha č. 1 UrčD), které je kritizováno pro neaktuálnost a rigiditu․ Návrh vychází z dohody většiny krajů a následné dohody mezi Asociací krajů ČR a vlády.

Navrhují se následující kritéria a jejich váha (§ 3 odst. 2 UrčD):

Počet obyvatel kraje (bez hl. m. Prahy) (40 %)

Počet kilometrů silnic II. a III. třídy (20 %)

Rozloha kraje (13 %)

Podíl počtu obcí v kraji k rozloze území kraje (bez hl. m. Prahy) (8 %)

Vyrovnávací koeficient (bez hl. m. Prahy) (7 %)

Počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby (6 %)

Počet dětí, žáků a studentů škol zřizovaných krajem (4 %)

Počet urgentních příjmů typu I v krajských nemocnicích (2 %)

Podíl krajů na výnosu jednotlivých daní (§ 3 odst. 1 UrčD) se bude v letech 2025 až 2027 postupně zvyšovat. Tím se zároveň ruší plánované snížení tohoto podílu k 1. 1. 2025 (čl. XLIII bod 3 zákona č. 349/2023 Sb.).

Hlavní město Praha bude mít další daňové příjmy ve výši 0,1 % z celostátního hrubého výnosu jednotlivých daní (nový § 3a UrčD).

Pro stanovení počtu obyvatel obcí a krajů (§ 3 odst. 9, § 4 odst. 6 UrčD) se namísto bilance obyvatel České republiky zpracovávané Českým statistickým úřadem bude vycházet z údajů uvedených v základním registru obyvatel.

Základní účinnost zákona je navržena k 1. 1. 2025.