Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Vzdělávání úředníků ÚSC

Senát dne 19. 6. 2024 schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a další související zákony.

Novela se věnuje především oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, ale reaguje i některé nedostatky současné právní úpravy pracovněprávních vztahů úředníků, které mají vliv na aplikační praxi.

Nová koncepce vstupního vzdělávání úředníků je provázaná se zrušením obecné části zvláštní odborné způsobilosti a ponecháním pouze její zvláštní části, která bude zaměřena prakticky na míru potřebám konkrétní správní činnosti.

Úředníci, kteří vykonávají 2 a více správních činností v obci se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti, budou moci namísto zvláštní odborné způsobilosti pro každou z těchto správních činností prokázat tzv․ průřezovou zvláštní odbornou způsobilost (§ 21 odst. 4 ÚřÚSC).

Rozsah povinného průběžného vzdělávání se zkracuje z 18 pracovních dnů během tří let na 9 pracovních dnů (§ 17 odst. 5 ÚřÚSC).

Zavádí se možnost dobrovolného získání zvláštní odborné způsobilosti i pro osoby, které nejsou úředníky ve smyslu zákona (nový § 21a ÚřÚSC).

Zjednodušuje se úprava akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů a uznávání rovnocennosti vzdělání. Ruší se možnost uznání rovnocennosti vzdělání na žádost (§ 34 ÚřÚSC) při současném rozšíření možnosti uznávání rovnocennosti vzdělání ex lege (§ 33 ÚřÚSC).

Výslovně se stanoví, že úředníkem se může stát občan jiného členského státu Evropské unie (§ 4 odst. 1 ÚřÚSC). Podmínka potřebné znalosti českého jazyka bude ověřována v rámci pohovoru před výběrovou komisí (§ 27 odst. 3 ÚřÚSC).

Zjednodušuje se odvolání vedoucího úřadu z funkce (§ 12 odst. 1 ÚřÚSC) tak, že lhůta pro odvolání z důvodu porušení zákonem stanovení povinnosti se počítá již k podáním návrhu na udělení souhlasu ředitele krajského úřadu.

V reakci na aplikační problémy se mění úprava doby rozhodné pro určení výše dalšího odstupného. Rozhodná doba se limituje pouze na pracovní poměr u toho územního samosprávného celku, který pracovní poměr ukončuje (§ 13 odst. 3 ÚřÚSC).

Přijatý pozměňovací návrh poslance Jiřího Havránka opětovně odsouvá spuštění systému eLegislativa, co se týče návrhů právních předpisů (§ 26 SbZčl. XV zákona č. 277/2019 Sb.).

Schválený zákon bude postoupen prezidentu republiky. Základní účinnost zákona se stanovuje ke dni 1. 1. 2025.