Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

27. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Převod majetku mezi státem a ÚSC

Poslanecká sněmovna dne 25. 6. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Novela má zjednodušit a zpřehlednit proces převodů nepotřebného nemovitého majetku mezi státem a územními samosprávnými celky․ Určité typy nemovitých věcí je totiž žádoucí převádět právě územním samosprávným celkům z důvodu jejich dalšího veřejného využití.

Stane-li se hmotná nemovitá věc pro stát trvale nepotřebnou, informuje příslušná organizační složka prostřednictvím internetových stránek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových územní samosprávné celky o záměru ji zcizit. Ty mohou do 2 měsíců projevit zájem o převod. Některé nemovité věci (např. silniční pozemky pod místními komunikacemi, pozemky určené k realizaci veřejně prospěšné stavby) budou převáděny bezúplatně, ostatní za obvyklou cenu podle zákona o oceňování majetku.

Naopak územní samosprávný celek bude povinen informovat organizační složky státu o úmyslu zcizit vymezené nemovité věci a stát je bude moci získat bezplatně či za cenu obvyklou za obdobných podmínek jako při převodu na ÚSC.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bude oprávněn ověřit soulad údajů vedených v centrálním registru administrativních budov (CRAB) se skutečným stavem (nový § 14c MajČR).

Pokud stát nabude honební pozemky nebo spoluvlastnický podíl k nim, nestane se členem honebního společenstva.

V novelách dalších zákonů se ruší plošné zákazy zcizení vlastnického práva státu k pozemkům ve zvláště chráněných územích (§ 23, 32, § 33 odst. 2, § 35 odst. 3, § 36 odst. 3 OchPřKr).

Zákon má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2025.