Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

28. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Navrhování kandidátů na prezidenta republiky

Poslanecká sněmovna dne 26. 6. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o volbě prezidenta republiky a další související zákony.

Cílem návrhu je zpřesnit pravidla pro navrhování kandidátů na prezidenta republiky skupinou poslanců a senátorů a dále umožnit sběr podpisů na podporu „občanských“ kandidátů prostřednictvím elektronické petice.

Výslovně se stanoví, že poslanec/senátor může být členem pouze jedné skupiny navrhujících poslanců/senátorů․ Jinak nastane právní fikce, že není součástí žádné skupiny navrhujících poslanců/senátorů (§ 21 VolPrez). Tento závěr již obiter dictum vyjádřil Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 13. 12. 2017, č. j. Vol 84/2017-175.

Ministerstvo vnitra bezodkladně po obdržení kandidátní listiny zveřejní přehled nominujících poslanců a senátorů.

Ministerstvo vnitra umožní k založení petice a sběru podpisů pod ni využít nástroj pro sestavování elektronických petic, který bude součástí Informačního systému správy voleb dle novelizovaného znění § 27 zákona o správě voleb a bude fungovat na podobném principu jako již existující ePetice podle § 6a PetZ. Minimální požadovaný počet podpisů na petici je zachován na úrovni 50 000 podpisů (čl. 56 odst. 5 Úst).

Ponechává se i možnost sběru (úředně neověřených) podpisů na podporu kandidatury na listinné petici. Kontrola záznamů na listinné petici bude pokračovat jen do okamžiku, kdy se v součtu s elektronickou peticí dosáhne počtu 50 000 započitatelných petentů (není-li již tento počet naplněn v rámci elektronické petice samotné).

Návrh bude po dokončení legislativně technických úprav postoupen Senátu. Účinnost zákona se navrhuje shodně se zákonem o správě voleb, tj. ke dni 1. 1. 2026.