Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

1. 7. 2024, [Právní zpravodaj]
Spotřební daně

Vláda dne 27. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem návrhu je snížení nadbytečné administrativní zátěže a odstranění sporných právních otázek, které jsou spojeny s nakládáním s vybranými výrobky podléhajícími spotřebním daním. Novela má dále přispět k zefektivnění procesu výběru a správy spotřební daně.

Definice plátce (§ 4 odst. 1 DSpotř) se zpřesňuje mimo jiné tak, aby rozlišila osoby, které uvádějí výrobky do volného daňového oběhu v souladu se zákonem, nebo protiprávně․

Doplňují se pravidla vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit a ozbrojeným silám jiného státu. Zrcadlové úpravy jsou provedeny i v StabVR.

Pro doklady podle § 56 DSpotř se upřesňuje jejich formát včetně možnosti elektronické verze. Podání, která formálně nejsou formulářovými podáními podle § 72 DŘ, avšak zákon u nich již dnes stanoví povinné podání ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (např. § 33a DSpotř), se prohlašují za formulářová podání.

Do okruhu činností, které se nepovažují za výrobu minerálních olejů a je tedy možné je vykonávat mimo daňový sklad (§ 45 odst. 12 DSpotř), se doplňují aditivace pohonných hmot a přidávání plnidel a dalších přísad do topných olejů.

Osoba, jejichž výše vrácené daně z tzv. zelené nafty za uplynulý rok v rámci činnosti rostlinné a živočišné výroby přesáhla 50 000 Kč, bude moci rozdělit stávající roční zdaňovací období na dvě pololetí (§ 57 odst. 15 DSpotř).

Celková revize § 82 DSpotř vedle přepracovaných definic tří aspektů nezávislosti malého nezávislého pivovaru (právní, hospodářská a výrobní) umožňuje „sčítání“ výroby malých pivovarů, které jsou právně či hospodářsky propojené. V případě, že je více malých pivovarů vzájemně propojených, mohou jejich provozovatelé přesto uplatňovat daňové zvýhodnění odpovídající součtu výrob takto propojených pivovarů. Součet výrob ovšem nesmí překročit 200 tisíc hl za kalendářní rok.

V návaznosti na změnu určování cen cigaret pro konečného spotřebitele dochází k úplnému vynětí oblasti stanovování cen cigaret z působnosti zákona o cenách.

Pro drobné výrobce elektřiny se zdaňovací období daně z elektřiny prodlužuje z měsíce na pololetní (čl. LXXIV § 25 StabVR).

Základní účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2025.