Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

1. 7. 2024, [Právní zpravodaj]
Zvýšení koncesionářských poplatků

Vláda dne 28. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním cílem návrhu je zajištění udržitelnosti financování a nezávislosti médií veřejné služby v souladu s duálním mediálním systémem v Česku.

Mezi hlavní úkoly veřejné služby v oblastech televizního a rozhlasového vysílání (§ 2 odst. 2 ČTZ, § 2 odst. 2 ČRoZ) se doplňuje přispívání k postupu proti dezinformacím při respektování svobody slova․

Sponzoring ve vysílání nebude moci přesáhnout 260 hodin ročně na všech kanálech (§ 53 RTV). Na webu ČT a ČRo budou reklamní sdělení zakázána.

Počet místopředsedů Rady ČT i Rady ČRo se zvyšuje na dva. Právě jeden ze tří členů rady, kteří jsou předsedou nebo místopředsedou, musí být nominant Senátu (§ 4 odst. 9 ČTZ, § 4 odst. 9 ČRoZ). Usnesení komory Parlamentu o odvolání člena rady z funkce (§ 6 ČTZ, § 6 ČRoZ) bude muset být odůvodněno.

Zavádí se systém memorand o způsobu naplňování veřejné služby uzavíraných mezi ministrem kultury a ředitelem médií veřejné služby, která budou po dobu pěti let definovat roli a podobu veřejnoprávní služby. Memorandum bude podléhat schválení příslušnou radou. Jedná se o způsob, jak umožnit a podpořit rozvoj obou médií v reakci na nové technologické možnosti a v zájmu předvídatelnosti rozvoje veřejnoprávních médií.

Rozhlasový a televizní poplatek se mají platit ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci vysílání bez ohledu na způsob příjmu, tedy i prostřednictvím Internetu (§ 2 RTPop).

Systém platby pro právnické osoby a fyzické podnikající osoby se již nebude vázat na počet přijímačů, návrž na počtu zaměstnanců v pracovním poměru. Od platby poplatku budou osvobozeny osoby s méně než 25 zaměstnanci (§ 5 RTPop).

Měsíční výše rozhlasového poplatku má činit 55 Kč, televizního poplatku 150 Kč. Poplatky se budou valorizovat dle míry kumulované inflace (§ 6 RTPop).