Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

2. 7. 2024, [Právní zpravodaj]
Elektronizace nemocenského pojištění

Poslanecká sněmovna dne 28. 6. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění, a má tak přinést zjednodušení pro pojištěnce i pro územní správy sociálního zabezpečení․ Elektronizace dávek se bude týkat peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Výjimkou je tedy dávka nemocenského, jelikož k zavedení tzv. e-neschopenky došlo již k 1. 1. 2020 na základě zákona č. 164/2019 Sb.

Změna zahrnuje také nárok na ošetřovné pro nemocensky pojištěné OSVČ (§ 39 NemPoj) a zaměstnance, kteří pracují na DPP nebo DPČ.

Obdobně jako v případě nemocenského a peněžité pomoci v mateřství se umožňuje, aby nárok na ošetřovné vznikl i zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce a ze zaměstnání malého rozsahu, pokud pojištění zaměstnance trvalo aspoň ve 3 předcházejících kalendářních měsících (§ 15a NemPoj). Novým OSVČ vznikne nárok na dávku i tehdy, pokud byly ve 3 předcházejících kalendářních měsících pojištěny jako zaměstnanci (§ 24, 38a39 NemPoj).

Upřednostňuje se elektronická forma komunikace mezi ošetřujícím lékařem a orgánem nemocenského pojištění, resp. mezi ošetřujícím lékařem a pojištěncem a dalšími osobami (nové § 73a a násl. NemPoj). OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou bude povinna činit podání v oblasti sociálního zabezpečení elektronicky (nové § 162 odst. 4 NemPoj a § 123e odst. 4 ScZabPůs).

Zřizuje se Integrovaný informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí (nový § 4c ScZabPůs) jakožto informační systém veřejné správy, který má zahrnovat informační systémy nemocenského pojištění podle NemPoj a Jednotný informační systém práce a sociálních věcí podle § 4a ÚřPrZ s jeho součástmi. Správcem systému bude MPSV.

Hranice pro odepsání dluhu na pojistném a penále se navyšuje ze 100 Kč na 300 Kč (§ 123a ScZabPůs). Dále se promlčecí lhůta u dlužného pojistného v délce 10 let mění na 6letou prekluzivní lhůtu (§ 18 ScZabPjst), čímž se sjednocuje s lhůtou pro placení daní.

Návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku. Účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2025.