Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

2. 7. 2024, [Právní zpravodaj]
Sousedské dětské skupiny

Poslanecká sněmovna dne 28. 6. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním cílem návrhu je upravit typ péče o dítě v malém kolektivu max․ čtyř dětí – tzv. sousedskou dětskou skupinu, kdy poskytovatelem služby je fyzická osoba, která zároveň pečuje o děti.

Služba péče o dítě v sousedské dětské skupině je poskytována v obydlí poskytovatele nebo v jiných vhodných prostorách. Poskytovatel služby péče o dítě v sousedské dětské skupině bude povinen absolvovat další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 4 hodin za kalendářní rok.

Okruh poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině se v případě nepodnikajících právnických osob rozvolňuje bez omezení.

Obec bude od roku 2026 povinna na žádost rodiče zajistit podmínky pro výchovnou péči o dítě, a to ode dne dosažení 3 let věku dítěte do dne vzniku povinnosti obce zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí podle § 179 ŠkolZ.

Novelami dalších zákonů se mimo jiné mění § 31 odst. 3 StScPod, aby bylo nepochybné, že podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží vždy, jestliže dítě navštěvuje dětskou skupinu, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti, nebo rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou.

Návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku (jako garančnímu) a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Základní účinnost zákona je navržena ke dni 1. 1. 2025.