Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8. 7. 2024, [Právní zpravodaj]
Korespondenční hlasování

Poslanecká sněmovna dne 21. 6. 2024 ve 3. čtení na základě předchozího usnesení o stanovení pevného času hlasování schválila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony.

Navrhuje se zavést korespondenční hlasování ve volbách tak, aby ho mohli využívat voliči, kteří mají bydliště v zahraničí a u některého zastupitelského úřadu ČR jsou zapsáni k hlasování ve zvláštním volebním okrsku. Uplatní se ve volbách, ve kterých lze podle zákona o správě voleb hlasovat ze zahraničí, tj․ ve volbách do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a při volbě prezidenta republiky.

Korespondenční hlasování bude spočívat na principu dvou obálek – doručovací a úřední. Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Do doručovací obálky volič vloží jím podepsaný identifikační lístek a úřední obálku. Volič, kterému byl vydán voličský průkaz, vloží voličský průkaz do doručovací obálky (nový § 57c odst. 2 zákona o správě voleb).

Žádost o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování může volič podat osobně, na základě plné moci či elektronicky (nový § 57a odst. 3 zákona o správě voleb).

Přijaté pozměňovací návrhy ústavně-právního výboru

stanoví limit sedmi plných mocí k převzetí písemnosti ke korespondenčnímu hlasování,

stanoví formu nařízení vlády pro vyloučení některých států z korespondenčního hlasování,

rozdělují korespondenční hlasy do čtyř největších volebních krajů (§ 27 VolPar),

umožňují volebním stranám delegovat členy zvláštních okrskových volebních komisí,

umožňují osobní přehlasování korespondenčního hlasu, a

rozšiřují skutkovou podstatu trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda (§ 351 TrZ).

S ohledem na to, že zákon o správě voleb nabude účinnosti až k 1. 1. 2026, se současně korespondenční volba zavádí i pro dřívější volby, u kterých je možno hlasovat v zahraničí. Část sedmá návrhu zákona tak obsahuje „kvazipřechodná ustanovení“, která umožní provést korespondenční volbu při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Návrh byl postoupen Senátu.