Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

30. 1. 2024, [Právní zpravodaj]
Korespondenční hlasování

Poslanecká sněmovna dne 25. 1. 2024 na základě předchozího usnesení o stanovení pevného času hlasování projednala 1. čtení poslaneckého návrhu zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony.

Navrhuje se zavést korespondenční hlasování ve volbách tak, aby ho mohli využívat voliči, kteří mají bydliště v zahraničí a u některého zastupitelského úřadu ČR jsou zapsáni k hlasování ve zvláštním volebním okrsku․ Bude možné ho využít v těch volbách, ve kterých lze podle zákona o správě voleb hlasovat ze zahraničí, tj. ve volbách do Poslanecké sněmovny, při volbě prezidenta republiky a ve volbách do Evropského parlamentu.

Korespondenční hlasování bude spočívat na principu dvou obálek – doručovací a úřední. Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Do doručovací obálky volič vloží jím podepsaný identifikační lístek a úřední obálku. Volič, kterému byl vydán voličský průkaz, vloží voličský průkaz do doručovací obálky (§ 57c odst. 2 zákona o správě voleb).

Zastřešujícím volebním zákonem má být s účinností od 1. 1. 2026 zákon o správě voleb, který bude kodifikovat pravidla správy voleb společná pro všechny druhy voleb. Návrh tohoto zákona je momentálně projednáván Senátem v režimu čl. 40 Úst.

S ohledem na to, že zákon o správě voleb nabude účinnosti až v roce 2026, současně se navrhuje zavést korespondenční volbu i pro dřívější volby, u kterých je možno hlasovat v zahraničí. Část sedmá návrhu zákona tak obsahuje „kvazipřechodná ustanovení“, která umožní provést korespondenční volbu při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Návrh byl přikázán ústavně-právnímu výboru (jako garančnímu) a zahraničnímu výboru.