Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8. 3. 2024, [Právní zpravodaj]
Volební kodex

Senát dne 6. 3. 2024 schválil poslanecký návrh zákona o správě voleb, návrh doprovodné novely a související vládní novelu Ústavy.

Nově se upravuje proces překreslování senátních obvodů. Nespokojenost Senátu s dosavadním procesem byla vyjádřena zrušením § 59 odst. 2 VolPar, dle kterého se v sudých rocích mělo území volebních obvodů změnit při odchylce počtu obyvatel větší než 15 %.

Změnu v územním vymezení volebních obvodů bude možné provést nejdříve po uplynutí 12 let od poslední změny (čl. 16 odst. 2 Úst). Zůstává podmínka 15% odchylky a nově se stanoví, že novelizace má nabýt účinnosti k 1. lednu roku, kdy se konají senátní volby.

Volby do Senátu (jejich první kolo) a volby do zastupitelstev obcí a krajů se budou konat vždy v prvním celém týdnu měsíce října (nový čl․ 17 odst. 3 a čl. 102 odst. 2 Úst).

Poslanecké návrhy zákonů jsou v podstatě kopií vládních návrhů (posléze vzatých zpět), ze kterých však po dohodě mezi koalicí a opozicí bylo vypuštěno zavedení jednodenního hlasování.

Cílem schválených zákonů je

sjednotit a modernizovat úpravu správy voleb,

zajistit větší stálost volebních obvodů pro volby do Senátu, a

stanovit pevný a společný termín voleb do Senátu a do zastupitelstev.

Volební kodex má přinést jednotnou správu voleb, přičemž v jednotlivých volebních zákonech (č. 247/1995 Sb., č. 130/2000 Sb., č. 491/2001 Sb., č. 62/2003 Sb. a č. 275/2012 Sb.) zůstanou specifické úpravy volebních systémů.

Vznikne Informační systém správy voleb obsahující jednotný seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj ePetice (elektronické petice pro nezávislé kandidáty s využitím zaručené elektronické identity). S elektronickým hlasováním se však nepočítá.

Obecní úřady budou moci pružněji měnit volební okrsky. Změnu počtu okrsků bude obecní úřad moci provést pouze s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra. Vedle možnosti volebního průkazu bude mít volič možnost předem oznámit, že bude hlasovat v jiném volebním okrsku (§ 56 odst. 3). Žádost o vydání voličského průkazu či oznámení o hlasování v jiném okrsku bude možné podat u kteréhokoli obecního úřadu (§ 57 odst. 1).

Předseda a místopředseda okrskové volební komise se určí hlasováním, subsidiárně losem (§ 42 odst. 2).

Za trvalý pobyt cizince se pro účely zákona o správě voleb považuje také přechodný pobyt (§ 82 odst. 4). Tím se ve vztahu k občanům EU naplňuje požadavek čl. 20 SEU, který již byl přímo aplikován v usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 9. 2014, č. j. 64 A 6/2014-20.

Z ekonomických důvodů budou na hlasovacím lístku v prvním kole volby prezidenta republiky a ve volbách do Senátu společně uvedeni všichni kandidáti.

Výslovně se umožňuje již existující zvyklost spočívající v oprávnění náhradníka poslance vzdát se postavení náhradníka notářským zápisem do rukou předsedy Poslanecké sněmovny (§ 54 VolPar).

Schválené zákony budou postoupeny prezidentu republiky. Všechny zákony mají nabýt účinnosti dne 1. 1. 2026.