Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

6. 5. 2024, [Právní zpravodaj]
Valorizace minimální mzdy

Poslanecká sněmovna dne 2. 5. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákoník práce a některé další zákony.

Návrh transponuje směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii, a to zavedením valorizačního mechanismu minimální mzdy a opatření na podporu kolektivního vyjednávání. V souvislosti s uvedeným se rovněž navrhuje změnit úpravu zaručené mzdy a zavést zaručený plat.

Minimální mzda (§ 111 ZPr) bude součinem predikce průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství na následující kalendářní rok a koeficientu pro výpočet minimální mzdy․ Koeficient stanoví vláda nařízením po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody vždy na období 2 let.

Dosavadní úpravu zaručené mzdy (§ 112 ZPr) nahrazuje zaručený plat, který bude náležet jen zaměstnancům podle § 109 odst. 3 ZPr. Úrovně zaručeného platu se stanoví ve 4 skupinách prací, které odpovídají násobkům (1 až 1,6) minimální mzdy. Rozdělení prací do skupin stanoví vláda nařízením.

V § 24 ZPr se upravuje postup kolektivního vyjednávání v případě plurality odborových organizací. Jestliže se odborové organizace neshodnou na společném postupu, zaměstnavatel bude oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací, která má největší počet členů. Nadpoloviční většina zaměstnanců bude moci ve lhůtě 30 dnů písemně prohlásit, že s tímto postupem nesouhlasí.

Odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů má být hrazen příspěvek i na podporu vzájemných jednání na odvětvové úrovni (§ 320a ZPr).

Závaznost kolektivních smluv vyššího stupně (§ 7a KolVyj) se rozšiřuje na zaměstnavatele v konkurzu, zaměstnavatele, pro které je již závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně, a pro zaměstnavatele s 10 až 19 zaměstnanci.

Dále se za účelem snížení administrativní zátěže navrhuje z § 217 odst. 1 ZPr vypustit povinnost zaměstnavatele vytvářet písemný rozvrh čerpání dovolené.

Základní účinnost zákona – ke dni 1. 7. 2024 – bude pravděpodobně upravena pozměňovacím návrhem. V souladu s přechodnými ustanoveními se nová pravidla minimální mzdy a zaručeného platu použijí až od roku 2025.

Návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku. Lhůta k projednání výbory byla zkrácena na 38 dní.