Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

17. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Zvláštní dlouhodobý pobyt pro Ukrajince

Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Návrh má ukrajinským uprchlíkům s dočasnou ochranou, kteří jsou ekonomicky soběstační a nezávislí na dávkovém systému, umožnit požádat o pobytové oprávnění v podobě zvláštního dlouhodobého pobytu․ Novela také umožní opětovné prodloužení režimu dočasné ochrany pro ty, kteří ji budou nadále potřebovat.

Z dočasné ochrany bude možné přejít do dlouhodobého pobytu podle § 17 písm. c) PobCiz pouze za vymezených podmínek, kterými jsou především bezúhonnost, ekonomická soběstačnost, nezávislost na dávkovém systému a rovněž minimální délka pobytu v systému dočasné ochrany v ČR více než dva roky. Rodiny se budou registrovat společně, aby rodinní příslušníci nesetrvávali na území v odlišných pobytových režimech. Podmínky k přechodu na dlouhodobý pobyt tak bude muset splnit rodina vždy jako celek.

Držitelům průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu bude zachován volný přístup na trh práce dle zákona č. 66/2022 Sb. a v oblasti školství se na něj bude stále vztahovat zákon č. 67/2022 Sb.

Ti, kteří dané podmínky nesplní nebo nevyužijí možnost získat dlouhodobý pobyt, budou moci setrvat v režimu dočasné ochrany. Novela umožní prodloužit dočasnou ochranu o další období v návaznosti na očekávané rozhodnutí Rady EU. Cizinci, kteří mají nadále zájem pobývat na území České republiky na základě dočasné ochrany, budou mít povinnost každoroční elektronické registrace.

Platnost všech tří „ukrajinských“ zákonů se prodlužuje na dobu neučitou.

Zákon má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2025.