Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

12. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Církevní rejstříky

Poslanecká sněmovna dne 24. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o církvích a náboženských společnostechzákon o správních poplatcích.

Hlavním cílem návrhu je administrativně zjednodušit a zdigitalizovat fungování církví a náboženských společností.

Umožňuje se požádat o výkon pouze vybraných zvláštních práv dle § 7 odst. 1 CírkZ a posléze žádat o jejich omezení či rozšíření (§ 21 odst․ 2 CírkZ).

Úprava církevních rejstříků se zjednodušuje tím, že údaje obsažené ve výpisu z rejstříku jsou vymezeny přímo v novém § 17 odst. 4 CírkZ. Ruší se tak prováděcí vyhláška č. 232/2002 Sb. včetně zmocnění v § 29 CírkZ. Umožňuje se získat úředně ověřený elektronický výpis z církevních rejstříků.

Navrhuje se odstranění zákonného ručení registrované církve a náboženské společnosti za závazky svých evidovaných právnických osob (dosavadní § 26 odst. 4 věta první CírkZ).

Přijatý pozměňovací návrh poslankyně Niny Novákové zachovává pojem „evidovaná právnická osoba“ – stávající legislativní zkratku zavedenou v § 1 písm. b) CírkZ, která měla být nahrazena zákonným pojmem „církevní právnická osoba“.

Návrh byl postoupen Senátu. Účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2025.