Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

12. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Veřejné sbírky

Poslanecká sněmovna dne 24. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely je vyjmout z režimu zákona sbírky konané bezhotovostním způsobem, zrušit povinnost pořadatele sbírky předkládat doklady o bezdlužnosti, upravit institut sbírek konaných prodejem předmětů nebo vstupenek tak, aby neumožňoval obcházení tržního řádu, a vymezit, které nepřímé náklady lze hradit z výtěžku sbírky․

Sbírky konané bezhotovostním způsobem, tj. shromažďováním příspěvků na bankovním účtu [§ 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách], budou režimu zákona podléhat jen na základě dobrovolného rozhodnutí pořadatele.

Pořadatelé nebudou povinni nadále k oznámení sbírky předkládat potvrzení, že nemají splatný daňový nedoplatek ani splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti [§ 5 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných sbírkách]. Namísto toho předloží čestné prohlášení.

Provádí-li se sbírka prodejem předmětů nebo vstupenek, výše příspěvku bude muset činit nejméně 40 % z ceny. Obec bude oprávněna stanovit obecně závaznou vyhláškou místa, na kterých nelze takové sbírky provádět (§ 15 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách). Přijatý pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka umožňuje zakázat i propagaci takové sbírky.

Návrh byl postoupen Senátu. Účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2025.