Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

121/1975 Sb. znění účinné od 1. 2. 1991 do 31. 12. 1992
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 1/1991 Sb.

1.2.1991

zákonem č. 100/1988 Sb.

1.10.1988

zákonem č. 56/1984 Sb.

1.9.1984

Více...

121

 

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1975

o sociálním zabezpečení

 

K provedení sociálního programu vytyčeného Komunistickou stranou Československa, směřujícího k dalšímu upevňování životních jistot občanů, se Federální shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

ČÁST PRVNÍ

zrušena (§ 3-71)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 3-14)

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 15-47)

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

§ 46

zrušen

§ 47

zrušen

DÍL TŘETÍ

zrušen (§ 48-50)

§ 48

zrušen

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

DÍL ČTVRTÝ

zrušen (§ 51-60a)

§ 51

zrušen

§ 52

zrušen

§ 53

zrušen

§ 54

zrušen

§ 55

zrušen

§ 56

zrušen

§ 57

zrušen

§ 58

zrušen

§ 59

zrušen

§ 60

zrušen

§ 60a

zrušen

DÍL PÁTÝ

zrušen (§ 61-71)

§ 61

zrušen

§ 62

zrušen

§ 63

zrušen

§ 64

zrušen

§ 65

zrušen

§ 66

zrušen

§ 67

zrušen

§ 68

zrušen

§ 69

zrušen

§ 70

zrušen

§ 71

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 72)

§ 72

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (§ 73-79)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 73-76)

§ 73

zrušen

§ 74

zrušen

§ 75

zrušen

§ 76

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 77-79)

§ 77

zrušen

§ 78

zrušen

§ 79

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (§ 80-99)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 80)

§ 80

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 81-82)

§ 81

zrušen

§ 82

zrušen

DÍL TŘETÍ

zrušen (§ 83-92)

§ 83

zrušen

§ 84

zrušen

§ 85

zrušen

§ 86

zrušen

§ 87

zrušen

§ 88

zrušen

§ 89

zrušen

§ 90

zrušen

§ 91

zrušen

§ 92

zrušen

DÍL ČTVRTÝ

zrušen (§ 93-94)

§ 93

zrušen

§ 94

zrušen

DÍL PÁTÝ

zrušen (§ 95)

§ 95

zrušen

DÍL ŠESTÝ

zrušen (§ 96-97)

§ 96

zrušen

§ 97

zrušen

DÍL SEDMÝ

zrušen (§ 98-99)

§ 98

zrušen

§ 99

zrušen

ČÁST PÁTÁ

ÚHRADA NÁKLADŮ (§ 100-102)

§ 100

zrušen

§ 101

(1)

Jednotná zemědělská družstva přispívají za své členy na částečnou úhradu nákladů jejich sociálního zabezpečení (včetně zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte.

(2)

Příspěvek za člena jednotného zemědělského družstva se stanoví v rozpětí od 6 do 28 % jeho ročních příjm ů započitatelných do průměrného měsíčního výdělku.

§ 102

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (§ 103-118)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 103-109)

§ 103

zrušen

§ 104

zrušen

§ 105

zrušen

§ 106

zrušen

§ 107

zrušen

§ 108

zrušen

§ 109

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 110-118)

§ 110

zrušen

§ 111

zrušen

§ 112

zrušen

§ 113

zrušen

§ 114

zrušen

§ 115

zrušen

§ 116

zrušen

§ 117

zrušen

§ 118

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena (§ 119-135)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 119-134)

§ 119

zrušen

§ 120

zrušen

§ 121

zrušen

§ 122

zrušen

§ 123

zrušen

§ 124

zrušen

§ 125

zrušen

§ 126

zrušen

§ 127

zrušen

§ 128

zrušen

§ 129

zrušen

§ 130

zrušen

§ 131

zrušen

§ 132

zrušen

§ 133

zrušen

§ 134

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 135)

§ 135

zrušen

ČÁST OSMÁ

zrušena (§ 136-145)

§ 136

zrušen

§ 137

zrušen

§ 138

zrušen

§ 139

zrušen

§ 140

zrušen

§ 141

zrušen

§ 142

zrušen

§ 143

zrušen

§ 144

zrušen

§ 145

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 146-174)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 146-161)

§ 146

zrušen

§ 147

zrušen

§ 148

zrušen

§ 149

zrušen

§ 150

zrušen

§ 151

zrušen

§ 152

zrušen

§ 153

zrušen

§ 154

zrušen

§ 155

zrušen

§ 156

zrušen

§ 157

zrušen

§ 158

zrušen

§ 159

zrušen

§ 160

zrušen

§ 161

zrušen

DÍL DRUHÝ

(§ 162-166)

§ 162

zrušen

§ 163

zrušen

§ 164

zrušen

§ 165

zrušen

§ 166

zrušen

DÍL TŘETÍ

(§ 167-174)

§ 167

zrušen

§ 168

zrušen

§ 168a

zrušen

§ 169

zrušen

§ 170

zrušen

§ 171

zrušen

§ 172

zrušen

§ 173

zrušen

§ 174

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.