Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

29/1978 Sb. znění účinné od 1. 9. 1991 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 335/1991 Sb.

1.9.1991

29

 

ZÁKON

ze dne 5. dubna 1978,

kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách

soudců, zákon o prokuratuře, trestní řádnotářský řád

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 20/1970 Sb.) se mění a doplňuje takto:

1.

V § 30 odst. 1 třetí věta zní:

Na území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy plní úkoly krajské prokuratury městská prokuratura v Bratislavě a úkoly okresních prokuratur plní obvodní prokuratury.“.

 

2.

V § 36 odst. 1 v třetí větě se za slova „krajské prokuratury“ vkládají slova: „(městské prokuratury v Bratislavě)“.

 

3.

V § 36 odst. 2 se za slova „městský prokurátor v Praze“ vkládají slova „, městský prokurátor v Bratislavě“ a za slova „městské prokuratury v Praze“ se vkládají slova „, městské prokuratury v Bratislavě“.

 

4.

V § 48 odst. 1 v první i druhé větě se za slova „městský prokurátor v Praze“ vkládají slova „, městský prokurátor v Bratislavě“.

Čl. III

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 148/1973 Sb.) se doplňuje takto:

1.

V § 12 odst. 3 v části věty za středníkem se za slova „městský soud v Praze“ vkládají slova „a městský soud v Bratislavě“.

 

2.

V § 12 odst. 4 v části věty za středníkem se za slova „městský prokurátor v Praze“ vkládají slova „a městský prokurátor v Bratislavě“.

Čl. IV

Zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění zákona č. 158/1969 Sb., se doplňuje takto:

V § 5 odst. 1 v části věty za středníkem se za slova „v hlavním městě Praze“ vkládají slova „a v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě“.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.