Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

147/1970 Sb. znění účinné od 21. 4. 1988 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 60/1988 Sb.

21.4.1988

zákonem č. 116/1971 Sb.

21.10.1971

147

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. prosince 1970

o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů

státní správy České socialistické republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

(1)

zrušen

(2)

Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je příslušný přezkoumávat ve správním řízení rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů, vydaná do dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušují se ministerstvo plánování, ministerstvo dopravy, ministerstvo pošt a telekomunikací a Nejvyšší kontrolní úřad České socialistické republiky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z ministerstva plánování na Českou plánovací komisi, z Nejvyššího kontrolního úřadu České socialistické republiky na Výbor lidové kontroly České socialistické republiky a z ministerstva dopravy a ministerstva pošt a telekomunikací na orgány, popřípadě organizace, které určí vláda České socialistické republiky.

Čl. IV

(1)

zrušen

(2)

Ze zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se vypouštějí ustanovení § 10 písm. j), § 11 písm. c), v § 51 odst. 2 bodu 3 slova "jakož i o návrhu rozpočtu kontrolního orgánu České národní rady" a ustanovení § 51 odst. 2 bodu 5; dále se vypouštějí z § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 20, § 22 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 68 odst. 2, § 78 odst. 1 a § 79 tohoto zákona ustanovení o kontrolním orgánu České národní rady nebo o předsedovi kontrolního orgánu České národní rady.

(3)

Zrušuje se zákon České národní rady č. 7/1969 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.

Erban v. r.

Korčák v. r.