Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

34/1970 Sb. znění účinné od 21. 4. 1988 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 60/1988 Sb.

21.4.1988

34

 

ZÁKON

ze dne 16. dubna 1970

o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu

České socialistické republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Zrušuje se ministerstvo pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky.

§ 2

zrušen

§ 3

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z dosavadního ministerstva na Úřad vlády České socialistické republiky.

§ 4

Zrušují se ustanovení § 1 bod 7 a § 9 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Erban v. r.

Korčák v. r.