Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

126/1971 Sb. znění účinné od 1. 1. 1972 do 31. 12. 2020
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 146/1971 Sb.

1.1.1972

126

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 24. listopadu 1971

o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni

 

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb. a zákonů České národní rady č. 40/1969 Sb. a č. 41/1969 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

do § 6 se vkládá bod 5, který zní: "5. Okres Plzeň-město;",

 

2.

do § 9 se vkládá bod 2, který zní: "2. Okres Brno-město;",

 

3.

do § 10 se vkládá bod 7, který zní: "7. Okres Ostrava-město;".

§ 7

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 26. listopadu 1971.

Erban v. r.

Korčák v. r.