Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

21/1971 Sb. znění účinné od 15. 6. 1995 do 31. 12. 2002
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 133/2000 Sb.

1.1.2003

zrušeno

zákonem č. 89/1995 Sb.

15.6.1995

zákonem č. 128/1989 Sb.

1.1.1990

21

 

ZÁKON

ze dne 25. března 1971

o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Oddíl I

zrušen (§ 1-5)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 3a

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

Oddíl II

zrušen (§ 6-12)

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

Oddíl III

zrušen (§ 13)

§ 13

zrušen

Oddíl IV

zrušen (§ 14)

§ 14

zrušen

Oddíl V

zrušen (§ 15-18)

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

Oddíl VI

(§ 19-28)

§ 19

zrušen

§ 19a

zrušen

§ 20

zrušen

§ 20a

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

(1)

zrušen

(2)

zrušen

(3)

zrušen

(4)

Pro statistické a evidenční účely určuje obyvatelům Československé socialistické republiky - s výjimkou osob požívajících diplomatických imunit a výsad - příslušný orgán státní statistiky rodné číslo podle zásad vydaných Federálním statistickým úřadem.

(5)

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

Oddíl VII

zrušen (§ 29-33)

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

Oddíl VIII

Závěrečná ustanovení (§ 34-37)

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

(1)

Zrušují se:

1.

zákon č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, i pro obor národohospodářské evidence,

2.

§ 8 až 13 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č․ 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, pokud se týkají Federálního statistického úřadu a Federální statistické rady,

3.

vyhláška státního úřadu statistického č. 213/ 1953 Ú. l. (č. 253/1953 Ú. v.), o schvalování operativně statistických výkazů a o povolování zvláštních statistických šetření,

4.

§ 13 zák. č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu.

(2)

Až do dne nabytí účinnosti zákonů národních rad upravujících působnost statistických orgánů republik postupuje se v otázkách této působnosti, pokud nejsou upraveny zákonem o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, podle dosavadních předpisů.

§ 37

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.