Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

44/1971 Sb. znění účinné od 1. 3. 1990 do 7. 6. 1990
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 47/1990 Sb.

8.6.1990

zrušeno

zákonem č. 47/1990 Sb.

1.3.1990

44

 

ZÁKON

ze dne 6. července 1971

o volbách do Federálního shromáždění

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (§ 1-4)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 5-9)

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (§ 10-12)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (§ 13)

§ 13

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (§ 14-23)

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (§ 24-29)

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena (§ 30-49)

Oddíl 1

zrušen (§ 30-31)

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

Oddíl 2

zrušen (§ 32-37)

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

Oddíl 3

(§ 38-47)

zrušen

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

 

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

§ 46

zrušen

§ 47

zrušen

Oddíl 4

Zánik mandátu (§ 48-49)

§ 48

zrušen

§ 49

(1)

Poslanec, který zklamal důvěru voličů nebo který se dopustil činu nedůstojného funkce poslance, může být kdykoli odvolán.

 

(2)

Návrh na odvolání poslance podává příslušný orgán Národní fronty. Oznámí návrh poslanci, o jehož odvolání jde , s uvedením důvodů. Poslanec má právo se ústně nebo písemně k návrhu vyjádřit.

 

(3)

Návrh na odvolání předloží příslušný orgán Národní fronty předsednictvu Federálního shromáždění.

 

(4)

Předsednictvo Federálního shromáždění zajistí, aby k projednání návrhu na odvolání poslance byly svolány veřejné schůze voličů ve volebním obvodu. O návrhu na odvolání poslance rozhodují voliči na těchto schůzích veřejným hlasováním.

ČÁST OSMÁ

zrušena (§ 50)

§ 50

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

zrušena (§ 51-54)

§ 51

zrušen

§ 52

zrušen

§ 53

zrušen

§ 54

zrušen

Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v.r.