Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

27/1938 Sb. znění účinné od 9. 2. 1938

27

 

Vyhláška

ministra vnitra

ze dne 27. ledna 1938

o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1937.

 

Podle § 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů, vyhlašuji, že v roce 1937 byly povoleny tyto změny úředních názvů míst:

V zemi České:

 

1. Název obce a osady Lipnice v politickém okresu německobrodském byl doplněn přídomkem "nad Sázavou";

2. pro místní obce vzniklé rozloučením obce Lohenic v politickém okresu humpoleckém byly stanoveny názvy Lohenice a Holušice;

3. pro místní obce vzniklé rozloučením obce Blížňovic v politickém okresu chrudimském byly stanoveny názvy Blížňovice a Blansko;

4. pro osadu vzniklou sloučením osad Čeřeniště a Vimperku, tvořících místní obec Čeřeniště v politickém okresu litoměřickém, byl stanoven název Čeřeniště, německy Tschersing, který je též názvem místní obce. Název Vimperk, německy Winterberg, zaniká;

5. název místní obce Železná Huť v politickém okresu přeštickém byl změněn na Dvorec;

6. pro osadu vzniklou sloučením osad Panošova Újezda a Velkého Újezda, tvořících místní obec Velký Újezd v politickém okresu rakovnickém, byl stanoven název Panoší Újezd. Zároveň byl změněn název místní obce Velký Újezd na Panoší Újezd;

7. název města Krásné Hory v politickém okresu sedlčanském byl doplněn přídomkem "nad Vltavou";

8. název místní obce Mezimostí v politickém okresu třeboňském byl doplněn přídomkem "nad Nežárkou".

 

V zemi Moravskoslezské:

 

1. Název místní obce Rozseče v politickém okresu boskovickém byl doplněn přídomkem "nad Kunštátem";

2. pro osadu vzniklou sloučením osad Jáchymova a Náklad, tvořících místní obec Náklo v politickém okresu litovelském, byl stanoven název Náklo, který zůstává názvem místní obce. Název Jáchymov zaniká.

 

V zemi Slovenské:

 

Název obce Ilianovo v politickém okresu Liptovský Svatý Mikuláš byl změněn na Iľanovo.

Dr. Černý v. r.