Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

146/1949 Sb. znění účinné od 1. 1. 1949 do 31. 5. 1950

146

 

ZÁKON

ze dne 11. května 1949

o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitosti

pro stavby v období pětiletého plánu.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1)

Právní jednání, listiny a úřední úkony, jichž je třeba při postupu nemovitostí podle § 7 vládního nařízení ze dne 21․ prosince 1948, č. 296 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, jsou osvobozeny od poplatků, dávek za úřední výkony ve věcech správních a dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí.

(2)

Osvobození podle odstavce 1 platí také pro právní jednání, listiny a úřední úkony, jichž bylo třeba k postupu nemovitostí uskutečněnému v době od 2. listopadu do 31. prosince 1948 pro stavby uvedené v § 1, odst. 1, písm. a) vládního nařízení č. 296/1948 Sb. nebo pro stavby veřejných zařízení (cesty, vodovody a pod.) souvisících s nimi

(3)

Kolkové poplatky a dávky za úřední úkony ve věcech správních zapravené z listin a úředních úkonů podle odstavců 1 nebo 2 do dne vyhlášení tohoto zákona se nevracejí.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr financí.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.