Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

145/1942 Sb. znění účinné od 28. 4. 1942 do 31. 10. 1951

145

 

Vládní nařízení

 

ze dne 27. března 1942,

 

kterým se zrušují některé předpisy o označování měst, obcí a osad místními tabulkami

 

Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (č. 330 Sb.), ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):

Čl. I

(1)

§ 11 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů, jakož i čl. 7, odst. 1 až 3 a 5 a čl. 8 až 10 vládního nařízení ze dne 25. srpna 1921, č. 324 Sb., jímž se tento zákon provádí, se zrušují.

 

(2)

Dosavadní místní tabulky jest neprodleně odstraniti.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra.

Státní president:

 

Dr. Hácha v. r.

 

Předseda vlády:

 

Dr. Krejčí v. r.

 

Ministr vnitra:

 

Bienert v. r.