Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

5/1954 Sb. znění účinné od 1. 7. 1953

5

 

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 31. prosince 1953

o Světové poštovní úmluvě a ujednáních

sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952.

 

Na XIII. Světovém poštovním kongresu v Bruselu byly dne 11. července 1952 sjednány tyto smlouvy:

1․ Světová poštovní úmluva se závěrečným protokolem, prováděcím řádem a ustanoveními o leteckých listovních zásilkách se závěrečným protokolem:

2. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;

3. Ujednání o poštovních balicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;

4. Ujednání o poštovních poukázkách a poštovních cestovních bonech s prováděcím řádem;

5. Ujednání o zásilkách na dobírku s prováděcím řádem.

 

Úmluva a Ujednání byly dne 29. června 1953 ratifikovány presidentem republiky a ratifikační listiny uloženy dne 15. července 1953 u belgické vlády.

Úmluva a Ujednání nabyly podle svých ustanovení mezinárodní účinnosti dne 1. července 1953.

Překlad těchto smluv byl vydán ministerstvem spojů pod názvem "Úmluva a ujednání Světové poštovní unie (Brusel 1952)" Do tohoto překladu a do francouzského textu lze nahlédnouti u poštovních úřadů.

 

Seznam zemí vázaných touto Úmluvou a Ujednáními bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva spojů.

David v. r.