Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

7/1957 Sb. znění účinné od 1. 1. 1957 do 30. 6. 1958

7

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 22. února 1957,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení

o organisaci výkonných orgánů národních výborů.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 33 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:

Čl. I

Vládní nařízení č. 23/1954 Sb., o organisaci výkonných orgánů národních výborů, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 8 zní:

"(1) Ústřední a krajské národní výbory vytvářejí zpravidla tyto odbory a správy:

správu zemědělství a lesního hospodářství

správu místního hospodářství

správu dopravy

správu obchodu

odbor finanční

odbor školství a kultury

odbor zdravotnický

odbor sociálního zabezpečení

odbor výkupu zemědělských výrobků

odbor pro vnitřní věci

odbor pracovních sil

odbor pro výstavbu

odbor vodního hospodářství

odbor průmyslový

odbor pro věci církevní.

(2) Ústřední a krajské národní výbory mohou se souhlasem vlády zřídit podle potřeb hospodářské a kulturní výstavby svého území i jiné odbory (správy), po případě mohou upustit od zřízení některého odboru (správy).

(3) Jako vlastní aparát rady zřizují ústřední a krajské národní výbory zpravidla odbor organisační a kontrolní a odbor kádrový; dále zřídí plánovací komisi (oddíl 3) a podle zvláštních předpisů štáb civilní obrany."

 

2.

§ 9 zní:

"(1) Okresní národní výbory, městské národní výbory a obvodní národní výbory v Praze a v Bratislavě vytvářejí zpravidla tyto odbory:

odbor zemědělství a lesního hospodářství

odbor místního hospodářství

odbor dopravy a průmyslu

odbor obchodu

odbor finanční

odbor školství a kultury

odbor zdravotnický

odbor sociálního zabezpečení

odbor výkupu zemědělských výrobků

odbor pro vnitřní věci

odbor pracovních sil

odbor pro výstavbu.

(2) Okresní, městské a obvodní národní výbory v Praze a v Bratislavě mohou se souhlasem krajského (ústředního) národního výboru zřídit podle potřeb hospodářské a kulturní výstavby svého území i jiné odbory, po případě mohou upustit od zřízení některého odboru.

(3) Jako vlastní aparát rady zřizují okresní, městské a obvodní národní výbory v Praze a v Bratislavě zpravidla všeobecný odbor; dále zřídí plánovací komisi (oddíl 3) a okresní a městské národní výbory zřídí podle zvláštních předpisů štáb civilní obrany."

 

3.

§ 13 zní:

"(1) Národní výbory organisují jednotlivé odbory (správy) v souladu s působností příslušných ústředních úřadů.

(2) Vnitřní organisaci svých odborů (správ) stanoví rada národního výboru v mezích zásad schválených vládou a v rámci základních systemisačních ukazatelů."

Čl. II

Nedotčeno zůstává vládní nařízení č. 27/1956 Sb., o městských národních výborech v západočeských lázních.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provedou je všichni členové vlády.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.