Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

10/1958 Sb. znění účinné od 8. 1. 1969 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 2/1969 Sb.

8.1.1969

10

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 21. března 1958

o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství

 

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:

§ 1

Ministerstvo místního hospodářství se zrušuje.

§ 2

(1)

Působnost ministerstva místního hospodářství ve věcech, které nemusejí být obstarávány ústředně, přechází na výkonné orgány krajských národních výborů.

(2)

Působnost ministerstva místního hospodářství v ostatních věcech, které vyžadují ústředního řízení, zejména ve věcech plánování, mezd a cen, finančních a bytových, se přenáší na ústřední orgány, které jsou v těchto věcech obecně příslušné, nebo na jiné orgány, kterým to bude uloženo.

§ 3

Pověřenectvo místního hospodářství se zrušuje. Ustanovení § 2 platí přiměřeně.

§ 4

zrušen

§ 5

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých orgánů v souvislosti se zrušením ministerstva a pověřenectva místního hospodářství a v souvislosti s přesuny působnosti podle tohoto nařízení provede vláda.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958; provedou je všichni členové vlády.

Novotný v.r.

Široký v.r.

Dolanský v.r.

Tesla v.r.

Kopecký v.r.

Uher v.r.

Ing. Jankovcová v.r.

Beran v.r.

Poláček v.r.

Jonáš v.r.

Barák v.r.

Reitmajer v.r.

Ing. Šimůnek v.r.

Dr.Skoda v.r.

Dr. Kyselý v.r.

Ing. Černý v.r.

Plojhar v.r.

Dvořák v.r.

Dr. Šlechta v.r.

Dr. Kahuda v.r.

Bakuľa v.r.

generálplukovník Lomský v.r.

David v.r.

Dr. Neuman v.r.

Ďuriš v.r.

Ouzský v.r.

Krajčír v.r.

Pospíšil v.r.

Krosnář v.r.

Ing. Púčik v.r.

Machačová v.r.

Dr. Vlasák v.r.

Dr. Nejedlý v.r.

Zatloukal v.r.