Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

38/1958 Sb. znění účinné od 1. 7. 1958

38

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva

Národního shromáždění

ze dne 10. července 1958

o vedoucích odborů rad národních výborů

 

Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

(1)

Národní výbor může na návrh rady pověřit člena rady vedením důležitého odboru rady národního výboru.

(2)

Nároky člena rady národního výboru, který bude pověřen vedením jejího odboru a nemůže z tohoto důvodu vykonávat své pravidelné zaměstnání, upraví vláda.

§ 2

Vedoucí ostatních odborů rad národních výborů ustanovuje národní výbor na návrh rady z politicky a odborně kvalifikovaných zaměstnanců.

§ 3

O zproštění z funkce vedoucího odboru rozhoduje národní výbor na návrh rady.

§ 4

Ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, se zrušuje.

§ 5

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provedou je všichni členové vlády.

Novotný v. r.

Valo v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.