Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

141/1950 Sb. znění účinné od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1991

Ust. § 864 bod 1 ObčZ 1964, vložený zákonem č. 509/1991 Sb., zrušil k 31. 12. 1991 tento zákoník s výjimkou ustanovení § 12 odst. 2, pokud upravuje uzavírání pracovních smluv, a § 22 a 352.

Ust. § 22 zrušil k témuž dni § 878 bod 1 ObčZ 1964, taktéž vloženým zákonem č. 509/1991 Sb.

Ust. § 352 zrušil § 772 bod 1 ObchZ, taktéž k 31. 12. 1991.

Ust. § 12 odst. 2 zrušil již § 279 bod 51 ZPr 1965, a to k 31. 12. 1965.

Dnem 31. 12. 1991 tak pozbyla účinnosti všechna zbylá ustanovení tohoto zákoníku.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 65/1965 Sb.

1.1.1966

zákonem č. 40/1964 Sb.

1.4.1964

141

 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

ze dne 25. října 1950.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ČÁST PRVÁ.

zrušena (§ 1-3)

§ 1.

zrušen

§ 2.

zrušen

§ 3.

zrušen

ČÁST DRUHÁ.

Obecná ustanovení. (§ 4-99)

HLAVA PRVÁ.

OSOBY.

Osoby fysické.

Způsobilost k právům a povinnostem. (§ 4-22)

§ 4.

zrušen

§ 5.

zrušen

§ 6.

zrušen

§ 7.

zrušen

§ 8.

zrušen

§ 9.

zrušen

§ 10.

zrušen

§ 11.

zrušen

§ 12.

zrušen

§ 13.

zrušen

§ 14.

zrušen

§ 15.

zrušen

§ 16.

zrušen

§ 17.

zrušen

Osoby právnické

§ 18.

zrušen

§ 19.

zrušen

§ 20.

zrušen

§ 21.

zrušen

§ 22.

Ochrana jména

Je-li někdo zkrácen ve svých právech tím, že někdo jiný neprávem užívá jeho jména, příjmení, názvu nebo krycího jména, může se domáhat, aby od toho bylo upuštěno.

HLAVA DRUHÁ.

zrušena (§ 23-29)

§ 23.

zrušen

§ 24.

zrušen

§ 25.

zrušen

§ 26.

zrušen

§ 27.

zrušen

§ 28.

zrušen

§ 29.

zrušen

HLAVA TŘETÍ.

zrušena (§ 30-55)

§ 30.

zrušen

§ 31.

zrušen

§ 32.

zrušen

§ 33.

zrušen

§ 34.

zrušen

§ 35.

zrušen

§ 36.

zrušen

§ 37.

zrušen

§ 38.

zrušen

§ 39.

zrušen

§ 40.

zrušen

§ 41.

zrušen

§ 42.

zrušen

§ 43.

zrušen

§ 44.

zrušen

§ 45.

zrušen

§ 46.

zrušen

§ 47.

zrušen

§ 48.

zrušen

§ 49.

zrušen

§ 50.

zrušen

§ 51.

zrušen

§ 52.

zrušen

§ 53.

zrušen

§ 54.

zrušen

§ 55.

zrušen

HLAVA ČTVRTÁ.

zrušena (§ 56-81)

§ 56.

zrušen

§ 57.

zrušen

§ 58.

zrušen

§ 59.

zrušen

§ 60.

zrušen

§ 61.

zrušen

§ 62.

zrušen

§ 63.

zrušen

§ 64.

zrušen

§ 65.

zrušen

§ 66.

zrušen

§ 67.

zrušen

§ 68.

zrušen

§ 69.

zrušen

§ 70.

zrušen

§ 71.

zrušen

§ 72.

zrušen

§ 73.

zrušen

§ 74.

zrušen

§ 75.

zrušen

§ 76.

zrušen

§ 77.

zrušen

§ 78.

zrušen

§ 79.

zrušen

§ 80.

zrušen

§ 81.

zrušen

HLAVA PÁTÁ.

zrušena (§ 82-85)

§ 82.

zrušen

§ 83.

zrušen

§ 84.

zrušen

§ 85.

zrušen

HLAVA ŠESTÁ.

zrušena (§ 86-99)

§ 86.

zrušen

§ 87.

zrušen

§ 88.

zrušen

§ 89.

zrušen

§ 90.

zrušen

§ 91.

zrušen

§ 92.

zrušen

§ 93.

zrušen

§ 94.

zrušen

§ 95.

zrušen

§ 96.

zrušen

§ 97.

zrušen

§ 98.

zrušen

§ 99.

zrušen

ČÁST TŘETÍ.

zrušena (§ 100-210)

HLAVA SEDMÁ.

zrušena (§ 100-154)

§ 100.

zrušen

§ 101.

zrušen

§ 102.

zrušen

§ 103.

zrušen

§ 104.

zrušen

§ 105.

zrušen

§ 106.

zrušen

§ 107.

zrušen

§ 108.

zrušen

§ 109.

zrušen

§ 110.

zrušen

§ 111.

zrušen

§ 112.

zrušen

§ 113.

zrušen

§ 114.

zrušen

§ 115.

zrušen

§ 116.

zrušen

§ 117.

zrušen

§ 118.

zrušen

§ 119.

zrušen

§ 120.

zrušen

§ 121.

zrušen

§ 122.

zrušen

§ 123.

zrušen

§ 124.

zrušen

§ 125.

zrušen

§ 126.

zrušen

§ 127.

zrušen

§ 128.

zrušen

§ 129.

zrušen

§ 130.

zrušen

§ 131.

zrušen

§ 132.

zrušen

§ 133.

zrušen

§ 134.

zrušen

§ 135.

zrušen

§ 136.

zrušen

§ 137.

zrušen

§ 138.

zrušen

§ 139.

zrušen

§ 140.

zrušen

§ 141.

zrušen

§ 142.

zrušen

§ 143.

zrušen

§ 144.

zrušen

§ 145.

zrušen

§ 146.

zrušen

§ 147.

zrušen

§ 148.

zrušen

§ 149.

zrušen

§ 150.

zrušen

§ 151.

zrušen

§ 152.

zrušen

§ 153.

zrušen

§ 154.

zrušen

HLAVA OSMÁ.

zrušena (§ 155-165)

§ 155.

zrušen

§ 156.

zrušen

§ 157.

zrušen

§ 158.

zrušen

§ 159.

zrušen

§ 160.

zrušen

§ 161.

zrušen

§ 162.

zrušen

§ 163.

zrušen

§ 164.

zrušen

§ 165.

zrušen

HLAVA DEVÁTÁ.

zrušena (§ 166-187)

§ 166.

zrušen

§ 167.

zrušen

§ 168.

zrušen

§ 169.

zrušen

§ 170.

zrušen

§ 171.

zrušen

§ 172.

zrušen

§ 173.

zrušen

§ 174.

zrušen

§ 175.

zrušen

§ 176.

zrušen

§ 177.

zrušen

§ 178.

zrušen

§ 179.

zrušen

§ 180.

zrušen

§ 181.

zrušen

§ 182.

zrušen

§ 183.

zrušen

§ 184.

zrušen

§ 185.

zrušen

§ 186.

zrušen

§ 187.

zrušen

HLAVA DESÁTÁ.

zrušena (§ 188-210)

§ 188.

zrušen

§ 189.

zrušen

§ 190.

zrušen

§ 191.

zrušen

§ 192.

zrušen

§ 193.

zrušen

§ 194.

zrušen

§ 195.

zrušen

§ 196.

zrušen

§ 197.

zrušen

§ 198.

zrušen

§ 199.

zrušen

§ 200.

zrušen

§ 201.

zrušen

§ 202.

zrušen

§ 203.

zrušen

§ 204.

zrušen

§ 205.

zrušen

§ 206.

zrušen

§ 207.

zrušen

§ 208.

zrušen

§ 209.

zrušen

§ 210.

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ.

PRÁVO ZÁVAZKOVÉ. (§ 211-508)

HLAVA JEDENÁCTÁ.

zrušena (§ 211-250)

§ 211.

zrušen

§ 212.

zrušen

§ 213.

zrušen

§ 214.

zrušen

§ 215.

zrušen

§ 216.

zrušen

§ 217.

zrušen

§ 218.

zrušen

§ 219.

zrušen

§ 220.

zrušen

§ 221.

zrušen

§ 222.

zrušen

§ 223.

zrušen

§ 224.

zrušen

§ 225.

zrušen

§ 226.

zrušen

§ 227.

zrušen

§ 228.

zrušen

§ 229.

zrušen

§ 230.

zrušen

§ 231.

zrušen

§ 232.

zrušen

§ 233.

zrušen

§ 234.

zrušen

§ 235.

zrušen

§ 236.

zrušen

§ 237.

zrušen

§ 238.

zrušen

§ 239.

zrušen

§ 240.

zrušen

§ 241.

zrušen

§ 242.

zrušen

§ 243.

zrušen

§ 244.

zrušen

§ 245.

zrušen

§ 246.

zrušen

§ 247.

zrušen

§ 248.

zrušen

§ 249.

zrušen

§ 250.

zrušen

HLAVA DVANÁCTÁ.

zrušena (§ 251-261)

§ 251.

zrušen

§ 252.

zrušen

§ 253.

zrušen

§ 254.

zrušen

§ 255.

zrušen

§ 256.

zrušen

§ 257.

zrušen

§ 258.

zrušen

§ 259.

zrušen

§ 260.

zrušen

§ 261.

zrušen

HLAVA TŘINÁCTÁ.

zrušena (§ 262-283)

§ 262.

zrušen

§ 263.

zrušen

§ 264.

zrušen

§ 265.

zrušen

§ 266.

zrušen

§ 267.

zrušen

§ 268.

zrušen

§ 269.

zrušen

§ 270.

zrušen

§ 271.

zrušen

§ 272.

zrušen

§ 273.

zrušen

§ 274.

zrušen

§ 275.

zrušen

§ 276.

zrušen

§ 277.

zrušen

§ 278.

zrušen

§ 279.

zrušen

§ 280.

zrušen

§ 281.

zrušen

§ 282.

zrušen

§ 283.

zrušen

HLAVA ČTRNÁCTÁ.

zrušena (§ 284-297)

§ 284.

zrušen

§ 285.

zrušen

§ 286.

zrušen

§ 287.

zrušen

§ 288.

zrušen

§ 289.

zrušen

§ 290.

zrušen

§ 291.

zrušen

§ 292.

zrušen

§ 293.

zrušen

§ 294.

zrušen

§ 295.

zrušen

§ 296.

zrušen

§ 297.

zrušen

HLAVA PATNÁCTÁ.

zrušena (§ 298-336)

§ 298.

zrušen

§ 299.

zrušen

§ 300.

zrušen

§ 301.

zrušen

§ 302.

zrušen

§ 303.

zrušen

§ 304.

zrušen

§ 305.

zrušen

§ 306.

zrušen

§ 307.

zrušen

§ 308.

zrušen

§ 309.

zrušen

§ 310.

zrušen

§ 311.

zrušen

§ 312.

zrušen

§ 313.

zrušen

§ 314.

zrušen

§ 315.

zrušen

§ 316.

zrušen

§ 317.

zrušen

§ 318.

zrušen

§ 319.

zrušen

§ 320.

zrušen

§ 321.

zrušen

§ 322.

zrušen

§ 323.

zrušen

§ 324.

zrušen

§ 325.

zrušen

§ 326.

zrušen

§ 327.

zrušen

§ 328.

zrušen

§ 329.

zrušen

§ 330.

zrušen

§ 331.

zrušen

§ 332.

zrušen

§ 333.

zrušen

§ 334.

zrušen

§ 335.

zrušen

§ 336.

zrušen

HLAVA ŠESTNÁCTÁ.

ZÁVAZKY K NÁHRADĚ ŠKODY. (§ 337-359)

§ 337.

zrušen

§ 338.

zrušen

§ 339.

zrušen

§ 340.

zrušen

§ 341.

zrušen

§ 342.

zrušen

§ 343.

zrušen

§ 344.

zrušen

§ 345.

zrušen

§ 346.

zrušen

§ 347.

zrušen

§ 348.

zrušen

§ 349.

zrušen

§ 350.

zrušen

§ 351.

zrušen

§ 352.

8. při nekalé soutěži v hospodářském styku.

(1)

Na tom, kdo se octne v hospodářském styku v rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškodit soutěžitele, může se každý soutěžitel, který tímto jednáním utrpěl škodu, nebo jemuž škoda přímo hrozí, domáhat, aby se zdržel takového jednání a odstranil závadný stav jím způsobený. Kdo věděl, že jeho jednání je způsobilé poškodit soutěžitele, je povinen mu nahradit způsobenou škodu.

(2)

Jde-li o jednání zaměstnance při provozu podniku, lze se zdržení a odstranění závadného stavu domáhat i na podniku.

§ 353.

zrušen

§ 354.

zrušen

§ 355.

zrušen

§ 356.

zrušen

§ 357.

zrušen

§ 358.

zrušen

§ 359.

zrušen

HLAVA SEDMNÁCTÁ.

zrušena (§ 360-365)

§ 360.

zrušen

§ 361.

zrušen

§ 362.

zrušen

§ 363.

zrušen

§ 364.

zrušen

§ 365.

zrušen

HLAVA OSMNÁCTÁ.

zrušena (§ 366-382)

§ 366.

zrušen

§ 367.

zrušen

§ 368.

zrušen

§ 369.

zrušen

§ 370.

zrušen

§ 371.

zrušen

§ 372.

zrušen

§ 373.

zrušen

§ 374.

zrušen

§ 375.

zrušen

§ 376.

zrušen

§ 377.

zrušen

§ 378.

zrušen

§ 379.

zrušen

§ 380.

zrušen

§ 381.

zrušen

§ 382.

zrušen

HLAVA DEVATENÁCTÁ.

zrušena (§ 383-386)

§ 383.

zrušen

§ 384.

zrušen

§ 385.

zrušen

§ 386.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁ.

zrušena (§ 387-409)

§ 387.

zrušen

§ 388.

zrušen

§ 389.

zrušen

§ 390.

zrušen

§ 391.

zrušen

§ 392.

zrušen

§ 393.

zrušen

§ 394.

zrušen

§ 395.

zrušen

§ 396.

zrušen

§ 397.

zrušen

§ 398.

zrušen

§ 399.

zrušen

§ 400.

zrušen

§ 401.

zrušen

§ 402.

zrušen

§ 403.

zrušen

§ 404.

zrušen

§ 405.

zrušen

§ 406.

zrušen

§ 407.

zrušen

§ 408.

zrušen

§ 409.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁPRVÁ.

zrušena (§ 410-418)

§ 410.

zrušen

§ 411.

zrušen

§ 412.

zrušen

§ 413.

zrušen

§ 414.

zrušen

§ 415.

zrušen

§ 416.

zrušen

§ 417.

zrušen

§ 418.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁDRUHÁ.

zrušena (§ 419-421)

§ 419.

zrušen

§ 420.

zrušen

§ 421.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁTŘETÍ.

zrušena (§ 422-433)

§ 422.

zrušen

§ 423.

zrušen

§ 424.

zrušen

§ 425.

zrušen

§ 426.

zrušen

§ 427.

zrušen

§ 428.

zrušen

§ 429.

zrušen

§ 430.

zrušen

§ 431.

zrušen

§ 432.

zrušen

§ 433.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁČTVRTÁ.

zrušena (§ 434-442)

§ 434.

zrušen

§ 435.

zrušen

§ 436.

zrušen

§ 437.

zrušen

§ 438.

zrušen

§ 439.

zrušen

§ 440.

zrušen

§ 441.

zrušen

§ 442.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁPÁTÁ.

zrušena (§ 443-447)

§ 443.

zrušen

§ 444.

zrušen

§ 445.

zrušen

§ 446.

zrušen

§ 447.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁŠESTÁ.

zrušena (§ 448-461)

§ 448.

zrušen

§ 449.

zrušen

§ 450.

zrušen

§ 451.

zrušen

§ 452.

zrušen

§ 453.

zrušen

§ 454.

zrušen

§ 455.

zrušen

§ 456.

zrušen

§ 457.

zrušen

§ 458.

zrušen

§ 459.

zrušen

§ 460.

zrušen

§ 461.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁSEDMÁ.

zrušena (§ 462-473)

§ 462.

zrušen

§ 463.

zrušen

§ 464.

zrušen

§ 465.

zrušen

§ 466.

zrušen

§ 467.

zrušen

§ 468.

zrušen

§ 469.

zrušen

§ 470.

zrušen

§ 471.

zrušen

§ 472.

zrušen

§ 473.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁOSMÁ.

zrušena (§ 474-484)

§ 474.

zrušen

§ 475.

zrušen

§ 476.

zrušen

§ 477.

zrušen

§ 478.

zrušen

§ 479.

zrušen

§ 480.

zrušen

§ 481.

zrušen

§ 482.

zrušen

§ 483.

zrušen

§ 484.

zrušen

HLAVA DVACÁTÁDEVÁTÁ.

zrušena (§ 485-488)

§ 485.

zrušen

§ 486.

zrušen

§ 487.

zrušen

§ 488.

zrušen

HLAVA TŘICÁTÁ.

zrušena (§ 489-500)

§ 489.

zrušen

§ 490.

zrušen

§ 491.

zrušen

§ 492.

zrušen

§ 493.

zrušen

§ 494.

zrušen

§ 495.

zrušen

§ 496.

zrušen

§ 497.

zrušen

§ 498.

zrušen

§ 499.

zrušen

§ 500.

zrušen

HLAVA TŘICÁTÁPRVÁ.

zrušena (§ 501-503)

§ 501.

zrušen

§ 502.

zrušen

§ 503.

zrušen

HLAVA TŘICÁTÁDRUHÁ.

zrušena (§ 504-505)

§ 504.

zrušen

§ 505.

zrušen

HLAVA TŘICÁTÁTŘETÍ.

zrušena (§ 506-508)

§ 506.

zrušen

§ 507.

zrušen

§ 508.

zrušen

ČÁST PÁTÁ.

zrušena (§ 509-561)

HLAVA TŘICÁTÁČTVRTÁ.

zrušena (§ 509-525)

§ 509.

zrušen

§ 510.

zrušen

§ 511.

zrušen

§ 512.

zrušen

§ 513.

zrušen

§ 514.

zrušen

§ 515.

zrušen

§ 516.

zrušen

§ 517.

zrušen

§ 518.

zrušen

§ 519.

zrušen

§ 520.

zrušen

§ 521.

zrušen

§ 522.

zrušen

§ 523.

zrušen

§ 524.

zrušen

§ 525.

zrušen

HLAVA TŘICÁTÁPÁTÁ.

zrušena (§ 526-533)

§ 526.

zrušen

§ 527.

zrušen

§ 528.

zrušen

§ 529.

zrušen

§ 530.

zrušen

§ 531.

zrušen

§ 532.

zrušen

§ 533.

zrušen

HLAVA TŘICÁTÁŠESTÁ.

zrušena (§ 534-553)

§ 534.

zrušen

§ 535.

zrušen

§ 536.

zrušen

§ 537.

zrušen

§ 538.

zrušen

§ 539.

zrušen

§ 540.

zrušen

§ 541.

zrušen

§ 542.

zrušen

§ 543.

zrušen

§ 544.

zrušen

§ 545.

zrušen

§ 546.

zrušen

§ 547.

zrušen

§ 548.

zrušen

§ 549.

zrušen

§ 550.

zrušen

§ 551.

zrušen

§ 552.

zrušen

§ 553.

zrušen

HLAVA TŘICÁTÁSEDMÁ.

zrušena (§ 554-561)

§ 554.

zrušen

§ 555.

zrušen

§ 556.

zrušen

§ 557.

zrušen

§ 558.

zrušen

§ 559.

zrušen

§ 560.

zrušen

§ 561.

zrušen

ČÁST ŠESTÁ.

zrušena (§ 562-570)

§ 562.

zrušen

§ 563.

zrušen

§ 564.

zrušen

§ 565.

zrušen

§ 566.

zrušen

§ 567.

zrušen

§ 568.

zrušen

§ 569.

zrušen

§ 570.

zrušen

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

též za náměstka předsedy vlády

a ministra zahraničních věcí Širokého

Dr. Ševčík v. r.

arm gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.