Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

26/1961 Sb. znění účinné od 22. 3. 1961

26

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 10. března 1961,

kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního

shromáždění a zákona o volbách do národních výborů

 

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, ve znění zákona č. 37/1960 Sb. se mění takto:

1.

§ 11 odst. 2 zní:

"(2) Seznam volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění uveřejní předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů přede dnem volby."

 

2.

§ 13 odst. 1 zní:

"(1) Pro řízení voleb do Národního shromáždění na území celého státu zřídí předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 55 dnů přede dnem volby ústřední volební komisí․"

 

3.

§ 14 odst. 1 zní:

"(1) Orgánem Ústřední volební komise na Slovensku je Slovenská volební komise, kterou zřídí předsednictvo Slovenské národní rady nejpozději 55 dnů přede dnem volby."

 

4.

§ 28 odst. 1 zní:

"(1) Den voleb do Národního shromáždění stanoví předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů předem."

 

5.

§ 48 včetně nadpisu zní:

"§ 48

Doplňovací volby

 

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoli důvodu místo poslance Národního shromáždění, stanoví doplňovací volbu předsednictvo Národního shromáždění. Doplňovací volba se koná nejpozději 90 dnů poté, co se místo poslance Národního shromáždění uprázdnilo.

(2) Pro řízení doplňovacích voleb zřídí předsednictvo Národního shromáždění pro celé volební období Národního shromáždění ústřední volební komisi pro doplňovací volby. Komise se skládá z předsedy, náměstka, tajemníka a z dalších 6 členů. Orgánem ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění na Slovensku je Slovenská volební komise, kterou zřídí předsednictvo Slovenské národní rady; má stejné složení."

Čl. II

Zákon č. 39/1960 Sb., o volbách do národních výborů, se mění takto:

1.

§ 21 odst. 2 zní:

"(2) Předsedu, jeho náměstka, tajemníka a potřebný počet dalších členů ústřední volební komise jmenuje předsednictvo Národního shromáždění na návrh ústředního výboru Národní fronty. Předsedu, jeho náměstka, tajemníka a potřebný počet dalších členů Slovenské volební komise jmenuje předsednictvo Slovenské národní rady na návrh ústředního výboru Slovenské národní fronty."

 

2.

§ 30 odst. 1 zní:

"(1) Den voleb do národních výborů stanoví předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů předem."

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.