Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

6/1987 Sb. znění účinné od 1. 1. 1987 do 31. 12. 2003

6

 

OPATŘENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

 

o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1985 Sb., ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22․ listopadu 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Sb.

Čl. 1

Podle bodu 2 písm. b) přílohy č. 1 k usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338 o opatřeních ke zvýšení jakosti československé produkce se opatření vlády Československé socialistické republiky publikované pod č. 116/1982 Sb. mění takto:

Z článku 4 se vypouští bod 7.

Čl. 2

Toto opatření nabylo účinnosti dnem 1. ledna 1987.

Štrougal v. r.