Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

152/1994 Sb. znění účinné od 1. 2. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 22/2004 Sb.

1.2.2004

zákonem č. 491/2001 Sb.

31.12.2001

zákonem č. 273/2001 Sb.

2.8.2001

Více...

152

 

ZÁKON

ze dne 22. června 1994

o volbách do zastupitelstev v obcích

a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (§ 1-60)

ODDÍL PRVNÍ

zrušen (§ 1-7)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

ODDÍL DRUHÝ

zrušen (§ 8-9)

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

ODDÍL TŘETÍ

zrušen (§ 10-11)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

ODDÍL ČTVRTÝ

zrušen (§ 12-23)

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

ODDÍL PÁTÝ

zrušen (§ 24-30)

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

ODDÍL ŠESTÝ

zrušen (§ 31-33)

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

ODDÍL SEDMÝ

zrušen (§ 34-40)

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

§ 40

zrušen

ODDÍL OSMÝ

zrušen (§ 41-57)

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

§ 46

zrušen

§ 47

zrušen

§ 48

zrušen

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

§ 51

zrušen

§ 52

zrušen

§ 53

zrušen

§ 54

zrušen

§ 55

zrušen

§ 56

zrušen

§ 57

zrušen

ODDÍL DEVÁTÝ

zrušen (§ 58-60)

§ 58

zrušen

§ 59

zrušen

§ 60

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Doplnění zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů (§ 61)

§ 61

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb․, zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto:

Za § 200i se připojují nové § 200j, 200k a 200l, které včetně poznámek č. 34b) a č. 34c) znějí:

§ 200j

 

(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud.

 

§ 200k

 

(1) Jestliže volební komise, příslušná podle zvláštního zákona34b) vydat konečné rozhodnutí, rozhodla o

a)

odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b)

škrtnutí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, jakož i kandidát, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel a okresní, městská nebo Ústřední volební komise.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

 

§ 200l

 

(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do sedmi dnů.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel.

(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

__________

34b)

Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

34c)

§ 59 zákona č. 152/1994 Sb.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (§ 62)

§ 62

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (§ 63)

§ 63

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (§ 64)

§ 64

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (§ 65-76)

§ 65

zrušen

§ 66

zrušen

§ 67

zrušen

§ 68

zrušen

§ 69

zrušen

§ 70

zrušen

§ 71

zrušen

§ 72

zrušen

§ 73

zrušen

§ 74

zrušen

§ 75

zrušen

§ 76

zrušen

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha

Počty podpisů na peticích podle § 25 odst. 3

Potřebné počty podpisů občanů, zapsaných ve stálých seznamech voličů z počtu obyvatel obce, městské části a městského obvodu

Obec, městská část a městský obvod

pro nezávislé kandidáty

pro sdružení nezávislých kandidátů

do 500 obyvatel

5 %

7 %

nad 500 do 3000 obyvatel

4 %, nejméně 25

7 %

nad 3 000 do 10 000 obyvatel

3 %, nejméně 120

7 %

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2 %, nejméně 600

7 %

nad 50 000 do 150 000 obyvatel

1 %, nejméně 1000

7 %

nad 150 000 obyvatel

0,5 %, nejméně 1500

7 %