Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

192/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 1995

192

 

ZÁKON

ze dne 27. září 1994

o změně názvu některých vysokých škol uvedených

v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Název "Vysoká škola báňská v Ostravě" se mění a zní: "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava".

§ 2

Název "Vysoká škola strojní a textilní v Liberci" se mění a zní: "Technická univerzita v Liberci".

§ 3

Název "Vysoká škola zemědělská v Brně" se mění a zní: "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně"․

§ 4

Název "Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně" se mění a zní: "Veterinární a farmaceutická univerzita Brno".

§ 5

Název "Vysoká škola zemědělská v Praze" se mění a zní: "Česká zemědělská univerzita v Praze".

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.