Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

46/1994 Sb. znění účinné od 31. 3. 1994

46

 

ZÁKON

ze dne 16. února 1994,

o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Název „Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích“ se mění a zní „Univerzita Pardubice“.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. března 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.