Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

47/1994 Sb. znění účinné od 1. 7. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2021 Sb.

1.7.2022

47

 

ZÁKON

ze dne 17. února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb.,

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění

pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb․, zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 166/1993 Sb. a zákona č. 285/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4.

Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7.

 

2.

V § 9 se za slova "pracovněprávní vztahy," vkládají slova "bezpečnost práce,".

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v.r.

Havel v.r.

Klaus v.r.

Příloha

zrušena