Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

254/1995 Sb. znění účinné od 13. 11. 1995

254

 

ZÁKON

ze dne 27. září 1995,

kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví

některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve

státních orgánech a organizacích České a Slovenské

Federativní Republiky, České republiky a Slovenské

republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské

Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného

dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26․ listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., se mění takto:

V § 23 se slova "pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1996" nahrazují slovy "pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2000".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Klaus v. r.