Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

195/1996 Sb. znění účinné od 1. 9. 1996 do 31. 12. 2004

195

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. června 1996,

kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic,

učebních textů a základních školních potřeb

 

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, se mění takto:

1.

§ 1 odst. 1 a 2 včetně poznámky č. 1) znějí:

(1) Žákům prvních ročníků základních škol, speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol a žákům přípravných ročníků základních škol a speciálních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu učebnic vydávaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1)

(2) Žákům druhých až devátých ročníků základních škol, speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol, žákům gymnázií a konzervatoří s oborem tanec plnícím povinnou školní docházku, individuálně integrovaným nevidomým žákům středních škol a žákům speciálních středních škol a odborných učilišť jsou bezplatně poskytovány na školní rok učebnice a učební texty uvedené v seznamu učebnic vydávaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1)

__________

1)

§ 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.“.

 

2.

§ 2 včetně nadpisu zní:

§ 2

Základní školní potřeby

 

Základní školní potřeby se poskytují žákům prvních ročníků základních škol a zvláštních škol, žákům přípravných ročníků základních škol a speciálních škol, žákům prvních až devátých ročníků speciálních základních škol a pomocných škol a individuálně integrovaným žákům základních škol. Tyto školní potřeby se hradí z finančního normativu na jednoho žáka a školní rok, a to ve výši 200 Kč na žáka a školní rok.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.

Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Pilip v. r.